Kenttätyö­prosessien hallintaratkaisu

Aidon One on tehokas ja helppokäyttöinen SaaS-ratkaisu kenttätöiden, sähköverkon, AMM-käyttöpaikkojen ja kommunikaatioyhteyksien sekä asiakaspalvelun hallintaan. Aidon One on suunniteltu ja optimoitu energianjakeluyhtiöiden tarpeisiin. Se sopii hyvin myös muille yrityksille, joilla on tarve kenttätyöprosessien saumattomaan hallintaan, kuten asennus- ja huoltoyhtiöille. Mobiilikäyttöön suunniteltu karttapohjaisella käyttöliittymällä varustettu Aidon One on ihanteellinen mobiililaitteella käytettävä työkalu kenttähenkilöstölle.

Aidon tarjoaa Aidon Onen turvallisena pilvipohjaisena palveluna ja vastaa sen saatavuudesta ja tietoturvasta, mikä tekee sen käyttöönoton ja käytön helpoksi asiakasyritykselle.

Modulaarisuus tuo asiakaskohtaisen joustavuuden

Aidon One koostuu moduuleista, jotka on suunniteltu erityyppisiin tehtäviin ja käyttötarkoituksiin. Näitä ovat mm. työmääräinten hallinta, jakeluverkon hallinta, asiakaspalvelu, ylläpito sekä laiteyhteyksien hallinta. Modulaarisuuden ansiosta asiakas voi valita ja yhdistää moduuleista omiin tarpeisiinsa sopivan kokonaisuuden. Aidon Onen toiminnallisuus on helposti päivitettävissä muuttuvien tarpeiden mukaan.

Yhdistää eri järjestelmien tiedot yhteen palveluun

Aidon Onen perusajatuksena on yhdistää asiakasyrityksen eri järjestelmien tiedot yhteen karttapohjaiseen näkymään ja mahdollistaa saumattomat työnkulut sekä tiedon jakaminen ihmisten, tiimien ja järjestelmien välillä. Tämä tekee esimerkiksi asentajien tai huoltohenkilöstön työstä paljon tehokkaampaa verrattuna useiden erillisten järjestelmien rinnakkaiskäyttöön.

Laajat mukauttamismahdollisuudet

Aidon Onen monipuolisten mukauttamismahdollisuuksien ansiosta palvelu sopii käytettäväksi erilaisissa tiimeissä, joihin voi kuulua myös ulkopuolisia yrityksiä. Monet toiminnallisuudet, kuten työmääräimet ja kunnossapitomoduulit, perustuvat muokattaviin lomakepohjiin, mikä mahdollistaa niiden asiakaskohtaisen räätälöinnin ja tarvittaessa kokonaan uusien lomakepohjien luomisen.

Ota Aidon One käyttöön, kun haluat tehokkaan ja saumattoman työnkulun ja reaaliaikaisen ajantasaisen tilannekuvan helppokäyttöisen työkalun avulla esimerkiksi seuraavissa tehtävissä:

  • kenttätöiden hallinta
  • AMM-lukemien päivittäisen tilan seuraaminen käyttöpaikkakohtaisesti
  • laiteyhteyksien tilan seuranta ja nopea vianmääritys ongelmatilanteissa
  • hälytykset pienjänniteverkon vioista ja tapahtumista
  • paikan päällä tehtävien tarkastusten ja kunnossapitotoimien suorittaminen ja raportointi
  • lakisääteisten työmaatarkastusten aikatauluttaminen ja tarkastusraporttien laatiminen
  • asiakastiedotus suunnitelluista ja käynnissä olevista palvelukatkoista
  • vikahavaintojen ja -ilmoitusten kerääminen asiakkailta yrityksesi web-sivuston kautta

 


 

Lue, miten Aidon One auttaa asiakkaitamme tehostamaan työnkulkuaan

Helen Sähköverkko siirsi mittarointitöiden hallinnan Aidon Oneen
Lue asiakaskertomus

Vantaan Energia: Aidon One uudisti kenttätöiden hallinnan ja asentajien ajankäytön
Lue asiakaskertomus

Porvoon Sähköverkko: Aidon One nopeuttaa vikojen korjausta ja tuo kustannus­säästöjä
Lue asiakaskertomus