Løsning for styring av feltarbeids­prosesser

Aidon One er en effektiv og brukervennlig skybasert tjeneste for styring av feltarbeid og strømnett, AMM-målepunkter og tilkobling, samt kundeservice. Aidon One er utformet og optimalisert for behovene til nettselskapene. Det passer også godt til andre virksomheter som har behov for en sømløs styring av feltarbeidsprosesser, som ulike installasjons- og servicebedrifter. Utformet for mobilbruk og med et kartbasert brukergrensesnitt, er Aidon One et ideelt verktøy for feltpersonell, for bruk i felt med en mobil enhet.

Aidon leverer Aidon One som en sikker skybasert tjeneste og er ansvarlig for tilgjengeligheten og informasjonssikkerheten, noe som gjør utplasseringen og driften enkel for kundebedriften.

Modularitet gir kunden fleksibilitet

Aidon One er bygget av moduler som er utformet for ulike typer oppgaver og formål. Disse inkluderer styring av arbeidsordre og strømnett, kundeservice, vedlikehold og AMI-tilkobling. Takket være dens modularitet kan kunden velge og kombinere modulene for sine behov. Når behovene endrer seg, kan funksjonaliteten til Aidon One enkelt oppgraderes.

Kombinerer data fra ulike systemer til en tjeneste

Grunnideen bak Aidon One er å kombinere data fra ulike systemer til én kartbasert visning og å tillate sømløse arbeidsflyter og informasjonsdeling mellom mennesker, team og systemer. Dette gjør for eksempel installatørers eller vedlikeholds personells arbeid mer effektivt sammenlignet med å bruke mange separate systemer parallelt.

Brede tilpasningsmuligheter

De omfattende tilpasningsmulighetene til Aidon One gjør at tjenesten kan brukes av ulike team som også kan bestå av eksterne virksomheter. Videre er mange av funksjonene som for eksempel arbeidsordrer og vedlikeholds moduler basert på redigerbare skjema-maler, noe som gjør det enkelt å skreddersy skjemaene og lage nye ved behov.

Ta Aidon One i bruk når du ønsker å gi organisasjonen din en løsning for sømløse arbeidsflyter og sanntidsinformasjon i følgende aktiviteter:

  • styre feltarbeidet
  • overvåking av den daglige statusen til AMM-avlesninger i hvert målepunkt
  • overvåke statusen til AMM-tilkoblingen og i tilfelle problemer, utføre effektiv feilsøking
  • få alarmer fra feil og hendelser i lavspentnettet
  • utføre og rapportere inspeksjoner og vedlikeholdsoppgaver på stedet
  • planlegge lovpålagte inspeksjoner på nettverksstedet og utarbeide inspeksjonsrapporter
  • holde kundene oppdatert om planlagte og pågående tjenesteavbrudd
  • engasjere kundene til å rapportere feil og andre observasjoner på nettet

 


Les om hvordan Aidon One hjelper våre kunder å effektivisere arbeidsflyten

Helen Electricity Network overførte målingsoppgaver til Aidon One
Les casehistorien

Vantaa Energy: Aidon One forbedret styringen av feltarbeidet og strømlinjeformet installatørenes arbeidsflyt
Les casehistorien

Borgå Elnät halverte antall installatørbesøk
Les casehistorien