Nyheter 29.06.2023

Aidon tecknar nytt ramavtal med Sinfra

Sinfra och Aidon har tecknat ett nytt ramavtal avseende programvaror och tjänster. Det nya avtalet omfattar insamling, hantering och analys av mät- och anläggningsdata med tillhörande tjänster.

Avtalet ger Sinfras medlemmar tillgång till Aidons lösningar inom insamling och hantering av mätvärden, samt konsulttjänster kopplade till dessa lösningar.

De Aidon-produkter som omfattas av avtalet är:

Aidon Gateware:  En komplett plattform för mätvärdesinsamling från smarta mätare, med tillhörande integrationsplattform.

Aidon One:  En kartbaserad lösning som ger möjlighet att övervaka och analysera händelser i distributionsnätet, ger stöd för fältarbete och kommunikation med nätbolagets kunder.

Avtalet träder i kraft 2023-07-01 och sträcker sig över två år, med möjlighet till förlängning ytterligare två år. Ramavtalet är tillgängligt för alla Sinfras medlemmar.

Utöver detta nya ramavtal så finns det redan sedan tidigare ett ramavtal Elmätare kategori 1-5, vilket ger Sinfra-medlemmar möjlighet att avropa elmätare, kommunikationsmoduler och kringutrustning från Aidon.