Nyhetsartikler 23.03.2023

Aidon tilbyr fjernavlesing for Helen Electricity Networks 170 000 målepunkter

Sommeren 2022 undertegnet Helen Electricity Network og Aidon en avtale om strømmålerfornyelse, noe som vil fortsette og utvide det langsiktige samarbeidet mellom Aidon og Helen Electricity Network. I tillegg til å levere de nye måleenhetene, vil Aidon også tilby Helen Electricity Network en fjernavlesningstjeneste. I henhold til avtalen ble kundens 170 000 målepunkter overført til Aidons skybaserte fjernavlesningstjeneste i februar.

Liina Lehtonen, servicesenterleder i Aidon

– Overføringen av en så stor enhetsmasse til avlesingstjenesten vår var en storstilt operasjon. Takket være nøye forberedelser og sømløst samarbeid fra alle parter, gikk det knirkefritt – en stor takk til Helen Electricity Network, leverandøren av den forrige avlesingstjenesten, Enerim, og Elisa, som sørger for tilkoblingen til avlesingstjenesten.

Jeg vil også takke ekspertene i Aidon-tjenesteleverandørteam for deres utmerkede engasjement. De ble over natten ansvarlige for å levere målertjeneste som dekker 170 000 kunder, inkludert for eksempel levering av data fra målere, teknisk kundeservice, feltarbeid knyttet til strømmåling samt overvåking av servicenivå, sier Liina Lehtonen, servicesenterleder med ansvar for Aidons tjenesteproduksjon.

Mika Nousiainen, målingssjef i Helen Electricity Network

– Den vellykkede overføringen av fjernavlesingstjenesten for målere i produksjonsbruk krevde et smidig samarbeid mellom flere selskaper og de rette personene. Selve overføringen ble gjennomført i løpet av et halvt døgn, og dermed var ikke endringen synlig for Helen Electricity Networks kunder. Overdragelsen var en viktig del av prosjektet som ble gjennomført sammen med Aidon. I den neste fasen av prosjektet vil ca. 110 000 målere bli erstattet, sier Mika Nousiainen, målingssjef i Helen Electricity Network.

I Finland går nettselskapene i økende grad over til en omfattende tjenestemodell når det gjelder energimåling. I modellen er tjenesteleverandøren ansvarlig for daglig drift og overvåkingen av målingsløsningen, inkludert vedlikehold, utvikling og informasjonssikkerhet av systemmiljøet.
Som et resultat av sterk plattformteknologi og tjenesteutvikling er vi i Aidon i stand til å yte en totalservice av høy kvalitet til våre kunder. Så langt har vi undertegnet kundeavtaler om å levere målingstjenesten til nesten en million målepunkter i Finland.