Nyhedsartikler 23.03.2023

Aidon leverer fjernaflæsningstjeneste til 170.000 af Helen Electricity Network’s målepunkter

I sommeren 2022 underskrev Helen Electricity Network og Aidon en aftale om fornyelse af elmålingerne, som vil fortsætte og udvide det langsigtede samarbejde mellem Aidon og Helen Electricity Network. Ud over at levere det nye måleudstyr vil Aidon også forsyne Helen Electricity Network med en fjernaflæsningstjeneste. I overensstemmelse med aftalen blev kundens 170.000 målepunkter overført til Aidons cloud-baserede fjernaflæsningstjeneste i februar.

Liina Lehtonen, Service Center Manager at Aidon
Liina Lehtonen, Service Center Manager hos Aidons serviceproduktion

– Det var en omfattende opgave at overføre så mange enheder til vores aflæsningstjeneste. Takket være den omhyggelige forberedelse og det gnidningsløse samarbejde mellem alle parter gik alt glat – stor tak til Helen Electricity Network, leverandøren af den tidligere aflæsningstjeneste, Enerim, og Elisa, som leverer forbindelsen til aflæsningstjenesten.

Jeg vil også gerne takke eksperterne i Aidon Service Provisioning Team for deres fremragende engagement. Fra den ene dag til den anden påtog de sig ansvaret for at levere måleservice til 170.000 kunder, herunder f.eks. levering af data fra målere, teknisk kundeservice, feltarbejde i forbindelse med elmåling samt overvågning af serviceniveauet, siger Liina Lehtonen, Service Center Manager med ansvar for Aidons serviceproduktion.

Mika Nousiainen, Metering Manager at Helen Electricity Network
Metering Manager hos Helen Electricity Network

– Den vellykkede overførsel af fjernaflæsningstjenesten til målere i produktion krævede et smidigt samarbejde mellem adskillige virksomheder og de relevante personer. Selve overførslen blev gennemført inden for en halv dag, og derfor kunne ændringen ikke ses af Helen Electricity Network’s kunder. Overførslen var en vigtig del af det projekt, der blev gennemført sammen med Aidon. I næste fase af projektet vil cirka 110.000 målere blive udskiftet, siger Mika Nousiainen, Metering Manager hos Helen Electricity Network.

I Finland skifter netselskaberne i stigende grad til en omfattende servicemodel, hvad angår energimåling. I henhold til denne model er tjenesteudbyderen ansvarlig for den daglige drift og overvågning af målerløsningen, herunder systemmiljøets vedligeholdelse, udvikling og informationssikkerhed.

Som resultat af en stærk platformsteknologi og serviceudvikling er Aidon i stand til at levere en samlet service af høj kvalitet til vores kunder. Indtil videre har vi indgået aftaler med vores kunder om levering af måletjenesten til næsten en million målepunkter i Finland.