Nyheter 10.11.2020

Storbolaget Elenia väljer Aidon som partner för att förnya sitt mätsystem

Finlands näst största elnätsbolag, Elenia, väljer Aidon som partner för nästa generations system för smart elmätning. Leveransen består av mätare, kommunikationslösning, och en avläsningstjänst med gränssnitt mot Elenias affärssystem.

– Det här är finalen på ett mer än ett år långt innovationsprojekt tillsammans med Elenia. I det projektet har vi utvecklat alla delar av mätsystemet med ny teknologi så att det skapar signifikanta fördelar i Elenias affärsprocesser. Utvecklingsarbetet har även skapat en stabil grund för Finlands infrastruktur inför nästa generations smarta mätsystem, säger Petteri Heinänen, Aidons affärsområdeschef för Finland.

Den ökande andelen förnybar elproduktion och elektrifieringen av transporter är på väg att ändra förutsättningarna för hela elförsörjningssystemet. Det kräver en utveckling av hela elnätet, och Elenia förbereder sig för dessa förändringar genom att modernisera sitt elnät, sin teknologi och sin mätning av elförbrukning.

Det förberedande arbetet inleds i slutet av detta år och huvuddelen av projektet är planerat till perioden 2021-2024. Voimatel Oy ansvarar för installationerna.

Elenia betjänar 430 000 hushålls-, företags- och samhällskunder på området med över hundra kommuner i Tavastland, Birkaland, Mellersta Finland samt Södra och Norra Österbotten. Vi tar hand om funktionalitet och förnyande av elnätet och bygger elnät och elanslutningar tillsammans med våra partnerföretag. Vi mäter våra kunders elkonsumtion och sänder in energiuppgifter till elförsäljare. Vi utvecklar framtidens elnät genom att utnyttja teknologi. Vi sörjer för miljön och främjar utvecklingen av Finlands elmarknader. Ansvarsfullheten ligger till grund för vår verksamhet och våra tjänster. Läs mer om Elenia och ansvarighet: www.elenia.fi/yritys/om_oss