Nyheter 08.02.2021

Dags att utnyttja möjligheterna med AMM: CINELDI erbjuder en unik plattform för smarta nätinnovationer

Henning Taxt, forskningschef på SINTEF Energi

Som namnet antyder har CINELDI, Center for Intelligent Energy Distribution, i uppdrag att främja utvecklingen av mer intelligenta energidistributionssystem. CINELDI erbjuder en mötesplats där akademi, elnätsbolag och teknikleverantörer kan samarbeta och skapa innovation för olika områden inom smarta nät. Det åttaåriga CINELDI-programmet, har nu nått halvvägs.

En viktig framgångsfaktor för innovation inom CINELDI är tillgången till Smart Grid Laboratory vid SINTEF i Trondheim. Här finns avancerade laboratorieanläggningar med en kombination av fysiska och digitalt simulerade miljöer som tillsammans ger en mycket mångsidig laboratoriemiljö. Anläggningarna är tillgängliga för såväl forskning som för tester, pilotprojekt och verifiering av innovationer innan de tas i bruk. I labbet är det möjligt att koppla ihop simuleringsmiljön med fysiska elnät.

Nytt AMM-system del av Smart Grid-labbet

Ett av de senaste tillskotten i Smart Grid Laboratory är ett AMM-labb. Här kan Aidons fysiska mätare och infrastruktur kombineras med avancerad realtids- och nätverkssimulering, vilket ger stora möjligheter att utveckla och testa funktionaliteten kring AMM.

– AMM har nu rullats ut i hela Norge och tekniken erbjuder funktionalitet som ger värdefullt stöd för planering, övervakning och en effektivare drift av distributionsnät. Vi ser ett behov av effektiva system och processer som gör det möjligt för nätbolag att utnyttja denna potential. Med AMM-laboratoriet vill vi bidra till detta genom att erbjuda en språngbräda för snabb testning av idéer i verkliga elnät och IT-systemmiljöer, säger Henning Taxt, forskningschef på SINTEF Energi.

– Vi har en basinstallation som består av hushållsmätare och mätare i transformatorstationer, och vi kan utöka den med fler mätare och ytterligare installationer vid behov. Vi tittar på möjligheten att integrera AMM med DMS och Scada för att få realtidsinformation och uppdateringar från elnätet.

Testsystemet gör det möjligt att testa olika scenarier som mätningar av jordfel och spänningskvalitet samt avbrottshantering. Även konsumentrelaterade situationer, som övervakning av input från solpaneler, eller testning av flexibla tjänster med HAN är exempel på möjliga testscenarier. Det finns även en smart lägenhet med olika automatiska funktioner anslutna till Smart Grid Laboratory. Dessutom är solpaneler på taket och ett batteritestlaboratorium en del av anläggningen.

– Hittills har de flesta nätbolag varit mycket upptagna med att få grundläggande AMM-funktionalitet, såsom uppmätta värden och tillhörande processer igång. Nu är det dags att dra nytta av mervärdet av AMM. Vi vill bjuda in teknikleverantörer och nätbolag att använda våra anläggningar för test och piloter i vår laboratoriemiljö, säger Henning Taxt.

Testning och verifiering i pilotprojekt

Pilotprojekt är nyckeln till att föra ut innovationer i fält. Pilotprojekten hjälper till att testa och verifiera nya produkter, tjänster, funktionalitet och samverkan samt forskningsresultat och hypoteser i verkliga situationer.

Maren Istad, pilotkoordinator på CINELDI

– Att arbeta med pilotprojekt i fält eller i laboratoriet kan ge många fördelar. Beroende på syftet kan resultatet bli en kostnadsnyttoanalys eller en verifiering av skalbarheten för en viss teknik eller lösning. Piloter kan hjälpa till att identifiera hinder i lösningen eller processen, så att man kan lösa dessa. De kan också skapa nya idéer – till exempel affärsidéer för nya tjänster, förklarar Maren Istad, pilotkoordinator på CINELDI.

Idag pågår ett 30-tal pilotprojekt i CINELDI, varav de flesta är initierade av nätbolag som driver dem i sina egna systemmiljöer. Piloterna är indelade i fem områden: Future digital substations, Application of AMR/grid data, Microgrids, Fault handling and self-healing, samt Flexibility applied on ancillary services.

Även om många pilotprojekt redan är igång, välkomnar Maren Istad också nya piloter, särskilt i laboratoriemiljön. Under de återstående fyra åren av CINELDI ser hon fram emot att skörda resultaten: pilotprojekt som bidrar till systeminnovationer och säkerställer standardiserade och kostnadseffektiva lösningar för det framtida eldistributionsnätet.

Läs mer på: https://www.sintef.no/projectweb/cineldi/about/ och
https://www.sintef.no/en/latest-news/knowledge-is-a-dish-best-shared/

Om du vill veta mer om pilot- och testmöjligheter, vänligen kontakta Rolf Pedersen rolf.pedersen@aidon.com, affärsutvecklare och kontaktperson på Aidon för CINELDI-projektet.