Vi er den førende leverandør i Norden af innovative løsninger til fjernaflæste målere, indsamling af målerdata og understøttelse af det intelligente elnet.