Vi er den førende leverandør i Norden af innovative løsninger til fjernaflæste målere, indsamling af målerdata og understøttelse af det intelligente elnet.

Indsamling af målerdata og hjemtagnings­systemer

IoT-forbindelse

Smarte Energy Service Devices (elmålere)

Konsulentydelser

Smart Grid Intelligence

Aidon One - Løsning til styring af feltarbejdsprocesser