Uutiset 10.11.2020

Aidon Elenian AMM-uudistuksen kumppaniksi

Elenia on valinnut Aidonin seuraavan sukupolven AMM-ratkaisunsa toimittajaksi. Ratkaisu käsittää mittalaitteet, tietoliikenneratkaisun ja luentapalvelun rajapintoineen. Mittariasennuksista vastaa Voimatel Oy. Valmistelevat työt uudistushankkeen toteuttamiseksi alkavat loppuvuoden aikana ja pääpaino projektissa ajoittuu vuosille 2021-2024.

”Tämä on hieno päätös yli vuoden kestäneelle Elenian innovaatiohankkeelle, jossa uusia teknologioita hyödyntäen kehitimme yhteistyössä kaikkia mittausratkaisun osa-alueita, tavoitteena luoda Elenialle merkittäviä liiketoiminnan prosessihyötyjä. Tämä kehitystyö luo myös vahvan perustan Suomen seuraavan sukupolven AMM-infrastruktuurille”, sanoo Aidonin Suomen liiketoimintayksikön johtaja Petteri Heinänen.

Uusiutuvan sähköntuotannon kasvaessa ja liikenteen sähköistyessä koko energiajärjestelmä muuttuu, mikä vaatii myös sähköverkkopalveluiden kehittämistä. Elenia valmistautuu näihin muutoksiin uudistamalla kehitystyöllään sähköverkkoa, sen teknologiaa sekä sähkönkulutuksen mittausta.

 

Elenia palvelee 430 000 kotitalous-, yritys- ja yhteiskunta-asiakasta yli sadan kunnan alueella Hämeessä, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Huolehdimme sähköverkon toimivuudesta ja uudistamisesta, ja rakennamme sähköverkkoa ja -liittymiä kumppaniyhtiöittemme kanssa. Mittaamme asiakkaidemme sähkönkulutuksen ja toimitamme energiatiedot sähkönmyyjille. Kehitämme tulevaisuuden sähköverkkoa uutta teknologiaa hyödyntäen. Pidämme huolta ympäristöstä ja edistämme Suomen sähkömarkkinoiden kehitystä. Toimintamme ja palveluittemme perustana on vastuullisuus. Tutustu Elenia ja vastuullisuus www.elenia.fi

Voimatel on sähkö- ja tietoverkkojen sekä -järjestelmien elinkaaripalvelujen ja ratkaisujen tuottaja, joka auttaa asiakkaitaan menestymään varmistamalla heidän kriittisten järjestelmien ja verkkojen erinomaisen palvelukyvyn luotettavilla asiantuntijapalveluillaan sekä uudistuvilla ratkaisuillaan. Yhtenä alansa suurimpana toimijana Voimatelin asiakkaina ovat mm. Itämeren alueen ja Keski-Euroopan teleoperaattorit, Suomen merkittävimmät siirto- ja jakeluverkkoyhtiöt, globaalit laitevalmistajat sekä suuri joukko teollisuusyrityksiä, kaupunkeja ja kuntia. Voimatelin 900 palveluammattilaisen organisaatio palvelee asiakkaita Suomesta ja Virosta käsin. Voimatelin omistaa suomalainen Osuuskunta KPY. Lisätietoja: www.voimatel.fi