Reflektioner 06.02.2023

Två heta ämnen: chiliodling och mätning som tjänst

I början av februari har en ingenjör som odlar chili som hobby redan noga tänkt igenom vilka kvalitéer som ska finnas i de olika chilisorterna under den nya säsongen: stark eller mindre stark, ny sort eller beprövad – ett säkert kort, eller någon annan lämplig blandning. Samtidigt har de första sorterna redan planterats för att gro med en snegling på den kommande säsongen. Redan under förra hösten bestämdes i vilken utsträckning föregående säsongs plantor ska återplanteras till den nya säsongen.

Noggrann planering är viktigt när man odlar chili. Utan ordentlig såbädd, belysning, bevattning och näring är det meningslöst att driva upp plantor och få ett bra resultat. För att inte behöva göra allt själv och speciellt manuellt, är det en fördel med lite automatisering, till exempel för att styra belysning och bevattning. Sedan har vi ohyra och skadeinsekter som är ett ständigt hot mot friska chiliplantor. Hur ser man till att sådant inte får förstöra de spirande plantorna?

Det finns alltså mycket att tänka på när man ska odla chili, om du har tid och intresse. När jag stod och planterade chiliplantorna, drev mina tankar i väg och jag kom på mig själv med att reflektera över att det är ungefär detsamma som att hantera avläsningen av elmätare. Det handlar om resurser, kompetens och kunna hantera helheten.

Vi på Aidon la redan för många år sedan märke till att mängden data som samlas in från elnätet kommer att öka avsevärt. Informationen måste vara tillgänglig och tillförlitlig, samtidigt som en allt större del av informationen kommer att produceras av smarta elmätare. Integrationer mellan olika system och automatisering kommer att spela en viktig roll i överföringen och analysen av information. Den enorma mängden data kommer att ställa helt nya krav på systemens skalbarhet. Extern ”skadedjursbekämpning”, det vill säga informationssäkerhet, måste vara i toppklass.

För elbolagen kräver allt detta betydande investeringar i IT-system och expertis. Samtidigt finns det möjlighet att överväga andra alternativ. Aidons lösning på utmaningarna i den föränderliga driftsmiljön är den nya mätningstjänsten, Aidon MaaS. Tjänsten, som baseras på en molnäkta plattform, ger kunden effektiva och moderna integrationer, inbyggd säkerhet och utmärkt skalbarhet. Aidon driftar MaaS-tjänsten för kundens räkning, vilket gör det möjligt för kunden att ägna sig helt åt egen verksamhet och lämna den dagliga driften och övervakningen av mätningslösningen till Aidon. Tjänsten baseras dessutom på Aidons egen teknologi, vilket säkerställer att de bästa experterna på tekniken driver tjänsten.

Aidon MaaS är designad för att vara flexibel och ta hänsyn till kundens olika behov. I grundlösningen ingår alltid mätenheter, system för avläsning och supportfunktioner. Dessutom kan en anslutningstjänst adderas till tjänsten, för dataanslutningarna mellan mätarna och avläsningssystemet. Anslutningstjänsten består av en eSIM-lösning som gör det möjligt att byta operatör under tjänstens livscykel utan ett fältbesök.

Precis som vid chiliodling, där växter från föregående säsong överförs till nästa, är det möjligt att ansluta kundens tidigare generations mätare till Aidons MaaS-tjänst under vissa förhållanden. Installationen av enheterna kan också köpas som en del av tjänsten, antingen för utrullningsfasen eller för underhåll och nya installationer under hela tjänstens livscykel. I MaaS-tjänsten går det dessutom att inkludera möjligheten att Aidon levererar mätdata direkt till en nationell datahub i enlighet med marknadsreglerna för kundens räkning.

Aidon MaaS erbjuder kunden ett kostnadseffektivt sätt att hantera avläsning av mätenheter som en komplett tjänst under ett och samma avtal. Dessutom ingår en modell för löpande utveckling i Aidonstjänst. Denna ger möjlighet till utveckling tillsammans med övriga Aidons MaaS -kunder. Att kunna brainstorma, planera och implementera nya funktioner och utvecklingsmål tillsammans med andra kunder är ett flexibelt och kostnadseffektivt sätt att lägga till nya funktioner och lösningar till tjänsten i tid.

Vill du diskutera mer om Aidons MaaS-tjänst, eller om chiliodling? Tveka inte att kontakta mig! firstname.lastname@aidon.com