Måletjenester og systemer

AMI (Advanced Metering Infrastructure) er en avgjørende del av energidistribusjonssystemet: det gir nødvendige data for fakturering, samtidig som det sikrer energidistribusjon og vedlikeholdsprosesser i distribusjonsnettet.

Aidon tilbyr målefunksjonaliteten i tre alternative løsningsmodeller, hvorfra systemansvarlig kan velge det alternativet som passer best for egen driftsmodell.

Måling som tjeneste (MaaS)

En omfattende tjeneste der Aidon er ansvarlig for kundens måleoperasjoner ende-ende, fra målerne ute i felt til nettoperatørens forretningssystemer. Denne tjenesten er basert på en moderne plattform for tjenesteleveranse utviklet av Aidon, med høy grad av automatisering og enkel integrasjon med kundens systemer.

Aidon ACloud, programvare som tjeneste (SaaS)

Aidon tar ansvar for oppsettet av systemmiljøet samt systemdrift, lvedlikehold og sikkerhetsoppdateringer over systemets levetid. Kundene styrer selv det skybaserte systemet via et web basert brukergrensesnitt og/eller det tilbudte integrasjonsgrensesnittet.

Aidon Gateware, styrt av kunden

Et lokalt målesystem som kjører i et IT-miljø styrt og vedlikeholdt av kunden. Kunden er ansvarlig for den daglige systemdriften. Gateware har et brukerorientert, web basert brukergrensesnitt som er utformet for sømløs kontroll av operasjoner. Systemet tilbyr moderne og allsidige integrasjonsgrensesnitt med kundens øvrige systemer.

 


 

Les mer om Aidon MaaS:

To «hotte» temaer: chilidyrking og måledata som tjeneste
Les her Juha Järvenpääs rekleksjoner