Indsamling af målerdata og hjemtagnings­systemer

AMI (Advanced Metering Infrastructure) er en afgørende del af infrastrukturen hos danske netselskaber i dag: Det leverer det nødvendige datagrundlag til korrekt fakturering og sikrer samtidig processer til eldistribution og vedligeholdelse af elnettet.

Aidon tilbyder målefunktionalitet i tre alternative løsningsmodeller, hvor driftsoperatøren af løsningen kan vælge lige den mulighed, der er bedst egnet til den pågældende driftsmodel.

Metering as a Service (MaaS)

En omfattende løsning, hvor Aidon er ansvarlig for netselskabets måleroperatør rolle fra ende til ende, fra målerne i marken, til hjemtagning af data og eksport til diverse forretningssystemer, samt driften i marken , med andre ord en fuld outsourcing.. Denne løsningsmodel er baseret på den seneste teknologiske IT-platform, som er udviklet af Aidon, hvor styrkerne er en høj grad af automatisering og nem integration med kundens backoffice systemer.

Aidon ACloud, Software as a Service (SaaS)

Aidon sørger for opsætning af hjemtagningssystemet (HES) samt hosting af løsningen, løbende vedligeholdelse i hele levetiden samt sikkerhedsopdateringer. Kunderne har adgang til den cloudbaseret løsning via en brugervenlig webbaseret brugergrænseflade og/eller integrationsgrænseflader.

Aidon Gateware, administreret af kunden

Et hjemtagningssystem (HES) som installeres på kundens lokation, som driftes, administreres og vedligeholdes af kunden, i kundens eget it-miljø. Kunden har ansvaret for den daglige- brug og drift af systemet. Gatewaren (HES) har en brugerorienteret, webbaseret brugergrænseflade, som er designet til gnidningsløs kontrol af driften. Systemet indeholder moderne og alsidige integrationsgrænseflader i forhold til kundens andre systemer.