Mittauspalvelut ja -järjestelmät

Etäluentajärjestelmällä (AMI, Advanced Metering Infrastructure) on jakeluverkossa monta tärkeää tehtävää: se toimii laskutusta varten tarvittavan tiedon tuottajana sekä luotettavan energianjakelun ja verkon ylläpitoprosessien varmistajana. Aidon tarjoaa etäluentajärjestelmän toiminnallisuuksia kolmena erilaisena ratkaisutoteutuksena, joista jakeluverkkoyhtiö voi valita omaan toimintamalliinsa parhaiten sopivan vaihtoehdon.

Metering as a Service (MaaS) -malli on kokonaispalvelu, jossa Aidon vastaa asiakkaan mittaustoiminnoista päästä päähän – laitteilta jakeluverkkoyhtiön liiketoimintajärjestelmiin saakka. Tämä mittauspalvelu pohjautuu Aidonin kehittämään moderniin palvelutuotantoalustaan, jonka vahvuutena ovat korkea automaatioaste ja vaivaton integroitavuus asiakkaan järjestelmiin.

Aidon ACloud on Software as a Service (SaaS) -malli, jossa Aidon vastaa luentajärjestelmäympäristön asennus- ja käyttöönottotoiminnoista sekä käytön aikaisesta ylläpidosta ja tietoturvasta. Asiakkaat käyttävät pilvipohjaista järjestelmää web-pohjaisen käyttöliittymän ja / tai integraatiorajapintojen kautta.

Aidon Gateware -vaihtoehdossa asiakas hankkii luentajärjestelmän itse hallitsemaansa ja ylläpitämäänsä IT-ympäristöön. Asiakas vastaa luentajärjestelmän päivittäisestä käytöstä. Gatewaren käyttäjälähtöisesti suunniteltu web-pohjainen käyttöliittymä takaa helppokäyttöisyyden ja toimintojen saumattoman hallittavuuden. Järjestelmä tarjoaa modernit ja monipuoliset integraatiorajapinnat asiakkaan muihin järjestelmiin.

 


 

Lue lisää Aidon MaaS -palvelusta:

170 000 Helen Sähköverkon käyttöpaikkaa Aidonin etäluentapalvelun piiriin
Lue  uutinen

Kaksi polttavan ajankohtaista aihetta: chilien kasvatus ja sähkömittarien luennan hallinta
Lue Juha Järvenpään pohdinnat