Uutiset 08.02.2021

Nyt on aika hyödyntää AMMn lisäarvo: CINELDI tarjoaa ainutlaatuisen alustan älykkään sähköverkon innovaatioille

SINTEF Energin tutkimuspäällikkö Henning Taxt

CINELDI, Center for Intelligent Energy Distribution, on nimensä mukaisesti hanke, jonka missiona on edistää älykkäämpien energiajärjestelmien kehittymistä. Norjan Trondheimissa SINTEF-tutkimusinstituutin yhteydessä toimiva CINELDI tarjoaa jakeluverkonhaltijoille, korkeakouluille ja teknologian toimittajille yhteisen alustan älyverkkoprojekteille. Kahdeksan vuotta kestävä hanke on nyt puolivälissä.

CINELDIn fyysisistä ja simuloiduista ympäristöistä koostuva Smart Grid -laboratorio on käytettävissä tutkimustarkoituksiin sekä innovaatioiden testaamiseen ja pilotointiin ennen niiden käyttöönottoa kentällä. Laboratorio mahdollistaa myös simuloitujen ympäristöjen ja fyysisen sähköverkon yhdistämisen.

Uusi AMM-testijärjestelmä osana Smart Grid -laboratoriota

Yksi Smart Grid -laboratiorion uutuuksista on Aidonin toimittama AMM-järjestelmä. Se voidaan yhdistää reaaliaikaiseen simulointiin ja älyverkon emulointiin, mikä antaa laajat mahdollisuudet kehittää ja testata uusia toimintoja AMM:n ympärillä.

– AMM on nyt asennettu koko Norjaan, ja nyt on aika hyödyntää sen tarjoamat mahdollisuudet jakeluverkkojen suunnittelussa ja käytössä. Tähän tarvitaan tehokkaita järjestelmiä ja prosesseja, ja AMM-laboratorion avulla haluamme edesauttaa tätä tarjoamalla matalan kynnyksen puitteet ideoiden nopealle testaamiselle todenkaltaisissa verkko- ja IT-järjestelmäympäristöissä, kertoo SINTEF Energin tutkimuspäällikkö Henning Taxt.

– Meillä on nyt kotitalousmittareista ja muuntamomittareista koostuva peruskokoonpano, jota voimme tarvittaessa laajentaa. Tutkimme myös mahdollisuuksia DMS- ja scada-integraatioihin, jotta saamme reaaliaikaista tietoa ja päivityksiä jakeluverkosta. AMM-testijärjestelmä tarjoaa mahdollisuuden erilaisten käyttötapausten testaamiseen, esimerkkeinä maasulun ja jännitelaadun mittaukset sekä jakelunkeskeytysten käsittely. Voimme luoda testiskenaarioita, joihin kuluttajat liittyvät mukaan, esimerkiksi aurinkopaneelien syöttämän energian seuranta tai HAN-rajapinnan mahdollistamat kysyntäjoustopalvelut. Smart Grid -laboratorioon on kytketty myös erilaisilla kotiautomaatiotoiminnolla varustettu älykoti. Aurinkopaneelit ja akkutestilaboratorio ovat osa laboratorion kokoonpanoa.

– Toistaiseksi verkkoyhtiöt ovat keskittyneet mittaroinnin perustoimintojen, kuten tiedonkeruuseen ja käsittelyyn liittyvien prosessien kuntoon saattamiseen. Nyt on aika hyödyntää AMM:n tuoma lisäarvo. Haluamme kutsua teknologiatoimittajat ja verkkoyhtiöt käyttämään laboratorioympäristöämme testeihin ja pilotteihin, Henning sanoo.

Piloteissa testataan ja verifioidaan innovaatiot

CINELDIn pilotkoordinaattori Maren Istad

Pilottiprojektit ovat tärkeä innovaatioiden kenttäkäyttöön vientiä edeltävä vaihe. Niissä voidaan testata ja todentaa uusia tuotteita ja palveluja, toiminnallisuuksia ja yhteensopivuuksia kuten myös tutkimustuloksia ja hypoteeseja reaalimaailman tilanteissa. Kentällä tai laboratoriossa toteutettavien pilottien tulokset voivat olla moninaiset. Aiheesta riippuen tulos voi olla kustannus-hyötyanalyysi tai tietyn teknologian tai ratkaisun skaalautuvuus. Pilotit voivat auttaa tunnistamaan ratkaisun tai prosessin esteitä ja raivaamaan niitä, sekä luomaan uusia ideoita – esimerkiksi liikeideoita uusille palveluille, kertoo CINELDIn pilotkoordinaattori Maren Istad.

CINELDIssä on käynnissä jo 30 pilottia jaettuna viiteen teemaan: Tulevaisuuden digitaaliset muuntamot, AMM- ja verkkotiedon käyttö, Mikroverkot, Viankäsittely ja itsekorjautuvuus sekä Joustavuus lisäpalveluissa. Piloteista suurin osa on jakeluverkonhaltijoiden käynnistämiä ja toteutettu niiden järjestelmäympäristöissä. Maren toivoo näkevänsä lisää etenkin laboratorioympäristöä hyödyntäviä projekteja. CINELDIn jäljellä olevilta neljältä vuodelta hän odottaa innokkaasti tuloksia: pilottihankkeita, jotka edistävät järjestelmäinnovaatioita ja varmistavat standardoidut ja kustannustehokkaat tulevaisuuden jakeluverkkoratkaisut.

CINELDI tarjoaa yhteistyömahdollisuuksia myös muille kuin norjalaisille yrityksille. Aidonin projektiyhteyshenkilö on Rolf Pedersen, rolf.pedersen@aidon.com.

Lue myös: https://www.sintef.no/projectweb/cineldi/about/ sekä
https://www.sintef.no/en/latest-news/knowledge-is-a-dish-best-shared/