Nyhetsartikler 08.02.2021

På tide å utnytte mulighetene som ligger i AMS data: CINELDI representerer en unik plattform for smart grid-innovasjoner

Henning Taxt, forskningssjef i SINTEF Energi

Som navnet antyder, har CINELDI, Center for Intelligent Energi Distribusjon, som oppdrag å fremme utviklingen av mer intelligente energidistribusjonssystemer. For det formålet tilbyr CINELDI en arena der akademia, nettselskaper og teknologileverandører kan samarbeide og skape innovasjon på forskjellige felt innen smart grid. Det åtte år lange CINELDI programmet som opereres fra Trondheim, har nå nådd sin halvveis milepæl.

En viktig faktor til innovasjon i CINELDI er tilgangen til Smart Grid Laboratoriet ved SINTEF i Trondheim. Dette tilbyr avanserte laboratoriefasiliteter som består av en kombinasjon fysiske og digitalt simulerte miljøer som sammen representerer et meget allsidig laboratoriemiljø. Fasilitetene er tilgjengelige for forskningsformål så vel som for testing, pilotering og verifisering av innovasjoner.

Nytt AMS-system som en del av Smart Grid labben

Et av de siste tilskuddene til Smart Grid Laboratoriet er et AMS-laboratoriemiljø. AMS-teknologien, programvaren og kommunikasjonsinfrastrukturen som leveres av Aidon kan kombineres med avansert sanntidssimulering og nettemulering i laboratoriet. Dette gir store muligheter for å øke verdien på AMS-investeringen gjennom utvikling og test av ny funksjonalitet.

– AMS er nå rullet ut over hele Norge og teknologien tilbyr funksjonalitet som gir verdifull støtte til planlegging, overvåking og mer effektiv drift av distribusjonsnett. Vi ser et behov for effektive systemer og prosesser som gjør det mulig for nettselskapene å utnytte dette potensialet. Med AMS-laboratoriet ønsker vi å bidra til dette ved å gi et springbrett for en rask testing av ideer i reelle elnett og IT-systemmiljøer, sier Henning Taxt, forskningssjef i SINTEF Energi.

– Vi har et basisoppsett som består av husholdningsmålere og målere i nettstasjoner, og vi kan utvide det med flere målere og ytterligere oppsett når det trengs. Vi ser på muligheter for å integrere AMS med et Distribution Management System DMS og Scada for å få sanntidsinformasjon og oppdateringer fra nettet.

AMS-testsystemet gir muligheter til forskjellige bruksscenarier som jordfeil- og spenningskvalitetsmålinger samt avbruddshåndtering. Tilfeller knyttet til forbrukerengasjement, for eksempel overvåking av innmating fra solcellepaneler, eller testing av fleksibilitetstjenester aktivert av HAN er eksempler på mulige testscenarier. Det er til og med en smart leilighet med forskjellige hjemmeautomasjonsfunksjoner koblet til Smart Grid Laboratoriet. Videre er solcellepaneler på taket og et batteri testlaboratorium en del av oppsettet.

– Til nå har de fleste nettselskapene vært veldig opptatt med å få den grunnleggende AMS- funksjonaliteten, som eksempelvis måleverdier og tilhørende prosesser for avregning opp å stå. Nå er tiden moden for å dra nytte av merverdiene i AMS-løsningen. Vi ønsker å invitere teknologileverandører og nettselskaper til å bruke fasilitetene våre til tester og piloter i laboratoriemiljøet vårt, sier Henning.

Testing og verifisering i piloter

Piloter er nøkkelen til å bringe innovasjoner ut i feltbruk. De bidrar til å teste og verifisere nye produkter, tjenester, funksjonalitet og interoperabilitet, så vel som forskningsresultater og hypoteser, i reelle situasjoner.

Maren Istad, Pilotkoordinator i CINELDI

– Å jobbe med en pilot i felt eller i laboratoriet kan gi mange fordeler. Avhengig av tema, kan resultatet være en kost-nytte-analyse eller verifisere skalerbarhet for en bestemt teknologi eller løsning. Piloter kan bidra til å identifisere barrierer i løsningen eller prosessen, slik at man kan løse disse. Piloter kan også frembringe nye ideer – for eksempel forretningsideer for nye tjenester, forklarer Maren Istad, Pilotkoordinator i CINELDI.

Vi har allerede 30 pågående piloter I CINELDI, flesteparten er etablert av Nettselskap som kjører disse i egne system miljøer. Pilotene er inndelt i fem tema: “Future digital substations, Application of AMR / grid data, Microgrids, Fault handling and self-healing and Flexibility applied on system services.”

Det pågår alt mange pilotaktiviteter, men Maren ønsker også nye piloter velkommen, spesielt i laboratoriemiljøet. I løpet av de resterende fire årene av CINELDI ser hun frem til å høste resultatene: pilotprosjekter som bidrar til systeminnovasjoner og sikrer standardiserte og kostnadseffektive løsninger for det fremtidige distribusjonsnettet.

 

Les mer på: https://www.sintef.no/projectweb/cineldi/about/ og
https://www.sintef.no/en/latest-news/knowledge-is-a-dish-best-shared/

Dersom du vil vite mer om pilot og testmuligheter, vennligst kontakt Rolf Pedersen rolf.pedersen@aidon.com, forretningsutvikler og kontaktperson i Aidon for CINELDI prosjektet.