Asiakaskertomukset 15.10.2020

Aidon One nopeuttaa vikojen korjausta ja tuo kustannus­säästöjä

Porvoon Sähköverkko pitää huolen siitä, että porvoolaisilla riittää sähköä ja valoa. Sen lisäksi, että yhtiö vastaa sähkön jakelusta 35 000 käyttöpaikalle, se tarjoaa kokonaisvaltaisen tie- ja katuvalaistuspalvelun Porvoon kaupungille. Näiden töiden hallintaan avun tuo Aidon One -palvelu. Aidon Onea käyttävät käyttöhenkilöstön lisäksi niin asiakaspalvelijat kuin asentajat, niin oma henkilöstö kuin aliurakoitsijoiden työntekijätkin.

– Aidon One tukee työtämme monin tavoin. Sen avulla saamme nopeasti otteen esimerkiksi mittarilta tulevasta tai asiakkaan tekemästä vikailmoituksesta, sillä Aidon One kokoaa muista järjestelmistämme tiedot yhteen näkymään. Näemme mm. ajantasaiset asiakastiedot sekä esimerkiksi työhistorian, eli ne työt, mitä kyseiselle asiakkaalle ja kyseiseen kohteeseen on aiemmin tehty, kertoo Tomas Nordström, Porvoon Sähköverkkojen asiakkuuspäällikkö.

idon Onea käytetään karttanäkymän kautta, mikä on tehnyt käytön omaksumisen helpoksi.

– Karttapohjaisuus helpottaa havainnointia, vian haarukointia ja paikantamista sekä työn suunnittelua. Tapahtumat ja työtehtävät eivät ole enää vain pelkkä lista, vaan työn suunnittelussa nähdään heti esimerkiksi vierekkäiset kohteet. Aidon One on joustava ja jokainen voi työtehtävistään riippuen valita kartalle sen, mitä itse tarvitsee, Tomas kuvailee.

Hälytykset haltuun, viat nopeasti kuntoon

Porvoon Sähköverkkojen asiakkuuspäällikkö Tomas Nordström.

Pienjänniteverkon vikojen kiinni saamiseen Aidon One on tuonut ison avun. Kun mittari havaitsee vian, se generoi hälytyksen, joka näytetään Aidon Onen karttanäkymässä. Hälytyksen tiedoista nähdään, millaisesta viasta on kysymys, ja käyttöpaikan tiedoista voidaan tarkistaa, onko vastaavanlainen vika esiintynyt samassa paikassa aikaisemmin. Kun halutaan tarkistaa, onko kyse vain yhtä käyttöpaikkaa koskevasta vaiko laajemmasta ongelmasta, voidaan tehdä massakysely useammalle käyttöpaikalle valitsemalla haluttu alue kartalta. Näin saadaan muutamassa minuutissa kartoitettua vian sijainti, laatu ja laajuus.

Sen jälkeen korjaustoimien käynnistys on helppoa, nopeaa ja kohdennettua: luodaan työmääräin, joka voidaan haluttaessa lisätä kohdetta lähimpänä työskentelevän asentajan tehtävälistalle. Kiireellisissä tapauksissa kuten nollavioissa paikalle lähdetään heti.

– Olemme havainneet, että hälytystoiminnallisuuden ansiosta vikakäyntien määrä kentällä on puolittunut. Aidon Onen hälytystietojen avulla pystymme selvittämään osan vioista puhelimitse suoraan asiakkaan kanssa ja hoitamaan ne ilman käyntiä; osan asentajien käynneistä pystymme yhdistämään toisen käynnin yhteyteen, kun näemme vikojen sijainnin. Arvioni mukaan vähentyneistä vikakäynneistä koituu meille kymmenien tuhansien eurojen vuotuinen säästö, Tomas kertoo.

Hälytystoiminnallisuuden ansiosta
vikakäyntien määrä kentällä on puolittunut.

Asiakkaiden tekemät vikailmoitukset suoraan työmääräimiksi

Porvoon Sähköverkko on avannut asiakkailleen myös netissä toimivan Aidon One -pohjaisen vikailmoituspalvelun. Palveluun voi raportoida niin sähkönjakeluun liittyvistä ongelmista tai vaikka linjan päällä nojaavasta puusta, kuin sammuneista katuvaloista.

Aidon One näyttää hälytykset kartalla.

Porvoossa on noin 17 000 katuvalopistettä. Kun kadullakulkija iltamyöhällä huomaa, että kadunpätkä on pimeänä, hän voi tehdä vikailmoituksen sijaintitietoineen puhelimella vaikka saman tien. Mukaan voi myös liittää kuvan. Ilmoitus ilmestyy välittömästi näkyviin vikapalvelun kartalle kertomaan, että viasta on jo raportoitu.

Aidon One luo tehdyistä ilmoituksista automaattisesti työmääräimen. Vian kirjaamisessa ei siis ole lainkaan manuaalisia työvaiheita, mitkä tietenkin säästää aikaa ja minimoi virheet. Illalla palveluun tehty ilmoitus on aamulla asentajan työlistalla. Parhaassa tapauksessa vika on korjattu seuraavan pimeän tuloon mennessä.

– Katuvaloilmoituksista 85% tulee nykyään netin kautta ja sähkönjakeluun liittyvistä ilmoituksista noin 25%. Vikailmoituspalveluumme tehdään noin 2000 ilmoitusta vuodessa. Ilman nettipalvelua asiakaspalvelumme olisi vastaanottanut tuon verran enemmän puheluja ja kirjannut saman verran enemmän vikailmoituksia edelleen käsiteltäviksi, Tomas kertoo.

Aidon One kehittyy

Tomas Nordström on ollut aktiivisesti mukana Aidon Onen, alunperin Mitellon kehityksessä sen alkuajoista asti tuoden käyttäjien toiveita ja ideoita mukaan kehitystyöhön. Uusia ideoita syntyy edelleen, ja Tomas toivoo, että Aidon Onea kehitetään edelleen kuunnellen tarkalla korvalla asiakkaiden tarpeita, kuten tähänkin asti.