Kundenes casehistorier 15.10.2020

Borgå Elnät halverte antall installatørbesøk

Halverte antall installatørbesøk og raskere feilretting. Dette er to positive virkninger som Borgå Elnät har fått ved å bruke tjenesten Aidon One, noe som gir dem oversikt over både strømnettet og gatelys på kartvisning.

I Borgå på Finlands sørkyst, er Borgå Elnät ansvarlig for å distribuere strøm til 35 000 abonnenter. I tillegg har selskapet et omfattende ansvar for byens gatelys. Aidon One har blitt et viktig verktøy som effektiviserer jobben til nettdriftsteamet samt kundeservicemedarbeidere og installatører av DSO, samt partnerselskaper.

– Aidon One støtter arbeidet vårt ved å samle inn data fra de andre systemene våre og vise dem i en kartvisning. Det gir oss en klar oversikt når vi mottar en alarm fra en strømmåler eller en feilmelding fra en kunde. I Aidon One har vi direkte tilgang til oppdatert kundeinformasjon og historikk over hvilke tiltak vi har gjort tidligere for den kunden og på det målepunktet, sier Tomas Nordström, kundeservicesjef i Porvoo elektrisitetsnettverk.

Tomas Nordström, kundeservicesjef i Porvoo elektrisitetsnettverk

Aidon One brukes via en kartvisning. Det gjør tjenesten enkel å bruke selv for de som ikke er spesialister på strømdistribusjonsnett.

– Kartvisningen forenkler og fremskynder feilsøking og -lokalisering, og hjelper også i arbeidsplanleggingen ved at vi umiddelbart kan se målepunktene i nærheten som må besøkes. Brukerne av Aidon One kan velge hvilken informasjon de vil se i kartvisningen, avhengig av hvilke oppgaver de skal løse, sier Tomas Nordström.

Umiddelbar feilsøking

Aidon One er et effektivt verktøy for å finne feil på lavspentnettet. Når en måler oppdager en feil, genereres en alarm som så vises i Aidon Ones kartvisning. I alarmens informasjon kan du se hva slags feil det er, og om en lignende feil har oppstått på samme sted tidligere. Du kan sjekke om feilen rammer mer enn én kunde ved å velge ønsket område på kartet. Aidon One viser deretter status for alle målepunkter i det valgte området.

Når plasseringen, typen og omfanget av feilen er kartlagt, kan tiltak iverksettes raskt. Du oppretter en arbeidsordre direkte i Aidon One og tildeler bestillingen til nærmeste installatør. Installatøren får så oppgaven lagt til oppgavelisten på sin mobile enhet.

– I bedriften vår er antallet reparasjonsbesøk installatører må gjøre halvert takket være Aidon One. Nå som vi ser feildetaljene kan vi ordne opp i flere av dem direkte med kunden over telefon uten å sende noen for å sjekke. Og ved å se hvor feilene ligger, kan vi bedre planlegge installatørenes arbeid, slik at de tar hånd om flere ulike saker på samme turen. Etter mine beregninger har dette betydd at vi har spart titusenvis av euro, sier Tomas Nordström.

Alarm i Aidon Ones kartvisning.

Problemer fikset dagen etter allerede

Borgå Elnät har åpnet en Aidon One-basert netttjeneste på nettsiden for å samle inn kundenes feilmeldinger dersom det er noe galt med strømdistribusjon eller gatelys. Når en person beveger seg rundt i gaten og ser en gatestrekning som er mørk om natten, kan vedkommende melde feilen direkte via mobiltelefonen og legge til et bilde i varselet.

Aidon One oppretter så en arbeidsordre basert på varselet. Et kveldsvarsel blir da inkludert på installatørenes oppgaveliste allerede neste morgen. I beste fall vil lysene være på igjen neste kveld før mørkets frembrudd.

– I dag rapporteres 85 % av gatelysproblemene og 25 % av alle problemer knyttet til energidistribusjon gjennom Aidon Ones nettjeneste. Dette tilsvarer 2000 rapporter årlig. Netttjenesten sparer oss dermed for mange telefonsamtaler og reduserer samtidig behovet for at kundeserviceteamet registrerer rapportene manuelt, sier Tomas Nordström.