Asiakaskertomukset 05.05.2020

Neljän ruotsalaisen verkkoyhtiön yhteishankinnalla synergiaetuja ja edistysaskeleita

Kalmarin, Oskarshamnin, Borgholmin ja Ålemin jakeluverkkoyhtiöt valitsivat yhteishankinnassa Aidonin toimittaman järjestelmäkokonaisuuden, joka käsittää Gateware-luentajärjestelmän ja yhteensä 44  000 sähkömittaria. Tämän vuoden syksyllä toteutettavan pilotin jälkeen varsinainen roll-out tapahtuu vuonna 2021.

Daniel Jedfelt, Kalmar Energi

– Aidon on Ruotsissa tunnettu toimittaja, jonka hinta-laatusuhde on hyvä. Aidonin tarjous osoitti myös hyvää perehtymistä ja sitoutumista yhtiöidemme tarpeisiin, sanoo Kalmar Energin teknologioista ja strategiasta vastaava Daniel Jedfelt.

– Aidonin modernissa ajattelutavassa luentajärjestelmä nähdään osana verkkoyhtiön liiketoiminnan kokonaisuutta. Tämä toteutuu Gateware-järjestelmäalustassa, joka tarjoaa meille paljon tulevaisuuden potentiaalia. Mahdollisuus yhdistää kaukolämpö- ja vesimittarit samaan järjestelmään oli yksi vaatimuksistamme, ja uudella järjestelmällä saamme tarvitsemamme toiminnallisuuden.

Daniel Jedfelt kertoo, että mittareilta saatava pienjänniteverkon tilaa koskeva tieto mahdollistaa paremman ja myös ennakoivan asiakaspalvelun esimerkiksi sähkökatkotilanteissa. Ylipäänsä se, että yhtiöt saavat myös pienjänniteverkon yksityiskohtaisen tilannekuvan haltuun on tärkeä edistysaskel juuri nyt, kun mm. aurinkopaneelit ja sähköautojen latauspisteet yleistyvät ja samalla niiden vaikutus jakeluverkkoon kasvaa.

Yhteistyö tuo neljälle verkkoyhtiölle synergiaetuja. Varsinkin pienemmissä yhtiöissä resurssit ovat rajoitetut ja jatkossa mm. mittareihin ja luentajärjestelmään liittyvää erikoisosaamista voidaan jakaa useamman yhtiön kesken, mikä on tarpeen esimerkiksi sairaustapausten ja lomien aikana.