Kundenes casehistorier 05.05.2020

Fire svenske samarbeidende nettselskap valgte Aidon

5,4 millioner strømmålere vil bli byttet i Sverige før utløpet av 2024. Mange av nettselskapene har startet arbeidet og over 40 av disse har allerede valgt Aidon som leverandør av neste generasjon smartmålerene. Kommunikasjonsløsningen baseres i stor grad på tilsvarende RF teknologi som den som ble valgt i Norge.

En av de seneste kontraktene Aidon signerte i april er med Kalmar gruppen, en gruppe som består av 4 nettselskaper som dekker Kalmar, Oskarshamn, Borgholm og Ålem på østkysten av Sverige. Kombinasjonen av kvalitet, pris og engasjement var avgjørende for valg av Aidon som leverandør av fremtidens AMS system. Avtalen omfatter Gateware Head End System og 44.000 nye smartmålere.

Daniel Jedfelt, Kalmar Energi

– Aidon er vel kjent i det svenske markedet, med kvalitetsmessig gode produkter til konkuransemessige priser. I tillegg viste Aidon et stort engasjement og villighet til et forpliktende samarbeid, sier Daniel Jedfelt, leder for strategi og teknologi i Kalmar Energi.

– Aidon har en moderne teknologisk tenkning og representerer en fremtidsrettet platform med stort potensiale. Man fokuserer ikke bare på målerverdi innsamlingen, men på hvordan løsningen skal spille sammen med andre forretningskritiske applikasjoner i en helhet. Vi får mulighet til å ha en holistisk tilnærming til hvordan vi driver vår forretning. Vi ønsket et felles system for å samle inn og prosessere måleravlesning av elektrisitet, fjernvarme og vannmåling og Aidon imøtekommer dette fullt ut, sier Daniel Jedfelt og fortsetter:

– De nye målerene tillater oss å etablere ny kunnskap om nettet og hvordan det fungerer i ulike driftsituasjoner. Vi har dette allerede etablert for høyspent nettet, men vil nå få samme mulighet i lavspent nettet. For eksempel vil vi nå være i stand til å umidlerbart detektere utfall, kanskje før kunden selv har merket det. Dette betyr raskere og mer proaktiv feilretting. Samtidig er vi nå i stand til å møte de utfordringer nettet får i et endret samfunn, hvor solcelle produksjon og lading av elektriske biler stadig brer om seg og påvirker nettdriften på en helt annen måte en hva man tradisjonelt har erfart.

4-parts samarbeidet i Kalmar gruppen gir oss også driftsmessige- og kompetansemessig fordeler, som det enkelte selskap med begrensede spesialist ressurser ikke alltid har mulighet for, avslutter Jedfelt.