Nyheter 18.08.2020

Aidon tilldelas ISO 27001 certifikat för informationssäkerhet

Aidon har framgångsrikt slutfört certifiering enligt ISO / IEC 27001: 2013-standarden för sitt informationshanteringssystem. Certifieringen visar att Aidons engagemang för informationssäkerhet och kundförtroende är i enlighet med en internationellt erkänd standard. Intyget täcker Aidons alla aktiviteter på alla våra platser i Finland, Sverige och Norge.

– Denna prestation bevisar den höga nivån på Aidons operativa förmåga. Jag är stolt över det engagemang som vår organisation och partners visar när det gäller att förse våra kunder med smart mätning i världsklass och smarta nätlösningar som uppfyller de striktaste säkerhetsstandarderna. Informationssäkerhet har varit ett viktigt fokusområde för att utveckla våra processer och certifikatet är ett resultat av detta långsiktiga arbete, säger Harri Valkonen, informationssäkerhetschef och chef för teknik och budhantering hos Aidon.

Vad är ISO 27001?

ISO / IEC 27001: 2013 är en internationellt erkänd säkerhetsstandard som fastställts av den internationella och oberoende organisationen: International Organization for Standardization. ISO 27001 ställer krav på företag att upprätta, implementera, underhålla och ständigt förbättra systemen för hantering av informationssäkerhet. Riskidentifiering och riskhantering samt proaktiva interna utvärderingar är väsentliga delar av kraven som ställs i standarden.

Vilka är fördelarna med ISO 27001 för Aidons kunder?

Att vara ISO 27001-certifierad visar att säkerhet är en integrerad del av företagets aktiviteter. Det garanterar också att:

  • När du arbetar med Aidon-teamet arbetar du med människor som är engagerade i att följa informationssäkerhetsprocesser och upprätthålla den höga kompetensen inom området
  • Aidons kunder kan lita på säkerheten i våra produkter och tjänster
  • Kundinformation är strikt skyddad
  • Vi utvärderar, minimerar och eliminerar risker och sårbarheter
  • Aidons verktyg och processer för hantering av informationssäkerhet är alltid uppdaterade
  • Vi följer den högsta standarden för informationssäkerhet, vilket medför att vi även uppfyller alternativa standarder