Uutiset 08.09.2020

Tietoturvaa ja tehokkuutta – Sundsvall valitsi Aidonin

Sundsvall Elnät valitsi Aidonin uuden etäluentajärjestelmänsä toimittajaksi onnistuneen pilottiprojektin ja sitä seuranneen huolellisen arvioinnin jälkeen. Tietoturvalla oli valinnassa iso merkitys.

Kun siirtää kartalla katseen Vaasasta suoraan Pohjanlahden yli länteen, on Ruotsin puolella vastassa Sundsvall. Siellä paikallinen jakeluverkkoyhtiö Sundsvall Elnät käynnisti elokuussa projektin, jossa uudistetaan 27 000 mittaria kattava luentajärjestelmä uusien mittausvaatimusten mukaiseksi. Toimittajakseen Sundsvall Elnät valitsi Aidonin.

Thomas Larsson, projektipäällikkö, Sundsvall Elnät

Sundsvall Elnätin projektipäällikkö Thomas Larsson kuvailee hankinnan taustoja:

– Vaatimuksissamme korostui kaksi asiaa. Ensinnäkin halusimme luotettavan, langattomaan kommunikaatioon perustuvan järjestelmän. Lisäksi olimme asettaneet hankittavalle järjestelmälle korkeat tietoturvavaatimukset. Aidon kuunteli meitä ja mukautti ratkaisuaan tarpeidemme mukaisesti. Se antoi hyvät lähtökohdat sujuvalle yhteistyölle.

Thomas Larssonin mukaan projektissa on kysymys paitsi mittaroinnista myös verkonkäytöstä.

– Saamme reaaliaikaisen, kaikki käyttöpaikat ja muuntoasemat kattavan tilannekuvan virta-, jännite- ja kulutustietoineen. Jatkossa emme enää ole sen tiedon varassa, että asiakkaat soittavat meille, kun heiltä puuttuu sähköt. Kun havaitsemme viat itse, pystymme reagoimaan nopeasti.

– Pientuotannon yleistyessä tarve jännitteen laadun valvonnalle kasvaa entisestään. Uusi järjestelmä tuo meille mahdollisuuden saada hälytykset, jos jokin asetetuista raja-arvoista ylittyy tai alittuu.

– Yleisesti ottaen uusi järjestelmä tuo meille selkeästi nopeammat vasteajat ja vaatii vähemmän ylläpitoa, Larsson kertoo.

Vaikka mittarit kommunikoivat keskenään RF-verkossa, siirtyy tieto master-laitteilta järjestelmään jatkossa yhtiön omaa Ethernet-yhteyttä pitkin.

– Tuomme kuituyhteydet kaikille muuntoasemille. Se mahdollistaa meille sen, että yhteydet ovat omassa hallinnassamme, mikä myös varmistaa korkean tietoturvan.