Kunders case-stories 17.11.2022

Netselskabet Helen Electricity Network vælger det digitaleværktøj Aidon One til overvågning og drift af målerparken

Udskiftning, nye installationer og nedtagning af elmålere i Helsinki-området håndteres med den digitale kortbaserede Aidon One SaaS-løsning. Planlægning , udførelse af opgaver i marken samt realtidsovervågning af elmålernes driftsstatus ved brug af kun én applikation, Aidon One, gør arbejdet lettere og mere effektivt for både egne og eksterne montørerer samtkundeservice.

Helen Electricity Network Ltd er ansvarlig for elforsyningen til ca. 420.000 kunder i Helsinki. Ansvaret for realtidsovervågning og driften af hele målerparken inklusiv markbesøg ligger hos målerafdelingen. Hver måned bliver der udført ca. 2.000 nye målerudskiftninger med eksterne samarbejdspartnere, samt ny installationer eller nedtagning af gamle målere – ca. 100 målerskifte om dagen. Tidligere blev opgaverne med målerskifte udført ved hjælp af de eksternes samarbejdspartneres egne arbejdsordresystemer. Efter en nærmere intern analyse, kom man frem til at den nuværende løsning, med anvendelse af parallelle systemer, varbåde besværlig og upraktisk, og at der manglede et samlet overblik over opgavernes status. Behovet for en samlet løsning blev konkret. Aidon One, der er udviklet til at optimere og styre markarbejdet i distributionsnet, blev valgt som løsning. Det har været i brug i Helsinki siden november 2021.

Opgaverne og dem, der løser opgaverne, benytter samme applikation

Implementeringen af Aidon One betød at måleopgaverne blev samlet i én applikation, som i dag anvendes af både Helen Electricity Networks måle- og kundeservice samt af de eksterne samarbejdspartneres projektsledere og montørerer. Opgaverne oprettes i kundesystemet, hvorfra de overføres som arbejdsordrer til Aidon One via integrationsgrænsefladen. Arbejdsordren indeholder typisk en beskrivelse af opgavens art herunder oplysninger om slutkunden, den eksisterende målerinstallation og elmåleren.
Aidon One viser arbejdsopgaverne via et kort og fungerer som et brugervenligt værktøj med mulighed for navigation i marken til montørerne. Desuden letter det arbejdet for projektlederne hos de eksterne samarbejdspartnere.. I Aidon One kan de kun se de opgaver, der er tildelt til deres egen virksomhed. Ved hjælp af Aidon One kan de planlægge og fordele opgaver til deres montørerer og følge deres status. Montørerne kan kun se deres egne opgaver. Når montøren ankommer til arbejdsstedet opdateres oplysningerne om den udførte opgave i arbejdsordren, samtidig med at oplysningerne opdateres i kundesystemet og i andre relevante systemer hos andre eksterne samarbejdspartnere.

Som næste skridt vil Aidon One blive funktionsudvidet til også at omfatte mulighed for betjening af bryderfunktionen i elmåleren,. Disse handlinger varetages primært om natten fra kundesystemet, men hvis denne funktion af en eller anden grund svigter, kan kundeservice benytte Aidon One til formålet. Aidon One vil også blive brugt til at håndtere
Hurtige ad hoc-afbrydelser eller -tilslutninger.

Udvikling i samarbejde

Christer Sundholm, målespecialist hos Helen Electricity Network, siger, at implementeringen af Aidon One forløb gnidningsløst i et særdeles godt samarbejde med Aidon. Aidon udførte også diverse udviklingsarbejde i forbindelse med projektet, og derved blev systemets funktionalitet opdateret med henblik på at opfylde Helen Electricity Networks’ krav, f.eks. hvad angår informationssikkerheden.

Ifølge Sundholm er den vigtigste forbedring, Aidon One har tilvejebragt, at styringen af målerudskiftnings- og nedtagningsarbejdet nu ligger hos netselskabet, hvor alt styres i ét system. Samtidig opnår man et samlet overblik over målerudskiftningen. Montørerne er også tilfredse. Det er nemt at lære at bruge Aidon One, og de alsidige søgefunktioner bliver rost i høje toner.

Aidon One-produktchef Riku Lassila takker kunden for tilliden.

– Helen Electricity Network er det største netselskab, der anvender Aidon One. Jeg er glad og stolt over, at vi fik mulighed for at implementere en så stor og krævende løsning for kunden, og at vi sammen med vores udviklingsteam var i stand til at opfylde selv de mest udfordrende krav fra kunden. Vi har forfinet de eksisterende funktioner med henblik på at gøre dem endnu bedre hvad angår brugervenlighed, og vi har også udviklet en masse nye ting.

– Dette projekt afspejler Aidons måde at arbejde på: det er baseret på et tæt samarbejde med kunden, kundens behov og udvikling af relevante løsninger. Resultaterne af arbejdet kommer alle vores kunder til gode.

I sommeren 2022 valgte Helen Electricity Network Aidon som samarbejdspartner for et større Turn-Key projekt som indeholder udskiftning af 120.000 nye elmålere, installationer af målerne samt Aidons MaaS metering as a service tjenester. Aidon One udgør også en del af Helens nye AMR-løsning i denne langsigtede servicepakke.