Kundenes casehistorier 17.11.2022

Helen Electricity Network overførte målingsoppgaver til Aidon One

Utskiftninger, nye installeringer og fjerning av strømmålere i Helsinki-området styres med den kartbaserte løsningen Aidon One SaaS. Oppgaveplanlegging og -deling samt statusovervåking kombinert i en programvare forenkler arbeidet til både installatører og kundeservice.

Helen Electricity Network er ansvarlig for å levere strøm til rundt 420 000 kunder i Helsinki. Måletjenesteteamet styrer et tilsvarende antall strømmålere med tilhørende feltarbeid. Hver måned utfører servicepartneres installatører omtrent 2000 målerutskiftninger, nye installeringer eller fjerninger – rundt 100 oppgaver per arbeidsdag. Tidligere ble oppgavene styrt av partnernes separate arbeidsordresystemer. Bruken av flere parallelle systemer var arbeidskrevende og upraktisk, og ga ikke et helhetsbilde av oppgavenes tilstand.

Det var et stort behov for en enhetlig løsning. Aidon One, utformet for å styre feltarbeid i distribusjonsnettverk, ble valgt som løsning. Den har vært i bruk i Helsinki siden november 2021. Prosjektet inkluderte noe utviklingsarbeid fra Aidon for å møte Helen Electricity Networks krav til for eksempel informasjonssikkerhet.

Christer Sundholm, målingsspesialist ved Helen, sier at implementeringsprosjektet av Aidon One gikk knirkefritt i et meget godt samarbeid med Aidon.

Oppgavene og deres utøvere i én og samme programvare

Implementeringen av Aidon One brakte måleoppgavene inn i én applikasjon brukt av Helen Electricity Networks måletjenester og kundeservice, samt veiledere og servicepartneres installatører. Oppgavene legges inn i kundeinformasjonssystemet, hvorfra de overføres gjennom integrasjonsgrensesnittet som arbeidsordre til Aidon One. Arbeidsordren inneholder oppgavebeskrivelse og informasjon om målepunkt og dets tilhørende måleenhet.

Den viktigste forbedringen Aidon One har medført er
at styringen av målerbytte- og fjerningsarbeid nå er i
nettselskapets egne hender og styres med ett enkelt system.

Den viktigste forbedringen Aidon One har medført, ifølge Sundholm, er at styringen av målerbytte- og fjerningsarbeid nå er i nettselskapets egne hender og styres med ett enkelt system. Samtidig får man et helhetsbilde av målearbeidet. Installatørene er også fornøyde. Det er lett å lære hvordan Aidon One brukes og dets fleksible søkefunksjoner hylles.

Et brukervennlig kartbasert system

Aidon One visualiserer oppgavene på et kart og brukes som et enkelt feltarbeidsverktøy for installatører. I tillegg letter det arbeidet til partnerselskapenes veiledere. I Aidon One ser de kun oppgavene som er tildelt deres egen virksomhet. Ved å bruke Aidon One kan de planlegge og distribuere oppgaver til sine installatører og spore deres fremgang. Installatører ser derimot bare sine egne oppgaver. Når installatøren på arbeidsstedet oppdaterer informasjonen om utført oppgave til arbeidsordren, oppdateres informasjonen samtidig i kundeinformasjonssystemet og i systemene til måleravlesningsleverandørene.

Tilleggsfunksjonalitet

Som neste trinn vil bruken av Aidon One utvides til å inkludere fjerntilkoblingskontroller, det vil si å slå strømmen av eller på hos kundene. Kontrollene kjøres hovedsakelig om natten fra kundeinformasjonssystemet, men i tilfelle funksjonen av en eller annen grunn har sviktet, vil kundeservice bruke Aidon One til det formålet. Også ad-hoc-frakoblinger eller tilkoblinger som haster vil bli styrt med Aidon One.

Utvikles i samarbeid

Aidon Ones produktleder Riku Lassila sier att prosjektet med Helen Electricity Network gjenspeiler Aidons måte å jobbe på: det er basert på tett kundesamarbeid, behovene til kundens virksomhet og utvikling av passende løsninger for dem.  Vi videreutviklet eksisterende funksjoner for å gjøre dem enda bedre når det gjelder brukervennlighet, samt utviklet mange nye ting. Resultatene av arbeidet gagner hele Aidons kundefellesskap.