Asiakaskertomukset 17.11.2022

Helen Sähköverkko siirsi mittarointitöiden hallinnan Aidon Oneen

Helsingin alueen sähkömittareiden vaihdot, uudisasennukset ja poistot hallitaan nykyisin karttapohjaisella Aidon One SaaS-ratkaisulla. Tehtävien suunnittelu ja jakaminen sekä niiden tilan seuranta yhdellä sovelluksella helpottaa niin asentajien kuin asiakaspalvelunkin työtä.

Helen Sähköverkko Oy vastaa sähkönjakelusta noin 420 000 helsinkiläiselle asiakkaalleen. Yhtiön Mittauspalvelut-tiimillä on hallittavanaan vastaava määrä sähkömittareita niihin liittyvine kenttätöineen. Palvelukumppaneiden asentajat suorittavat joka kuukausi noin 2000 mittarin vaihtoa, uudisasennusta tai poistoa – noin 100 tehtävää työpäivän aikana. Tehtäviä on aiemmin hallinnoitu kumppaneiden erillisillä työnohjausjärjestelmillä. Usean rinnakkaisen järjestelmän käyttö oli työlästä ja epäkäytännöllistä, minkä lisäksi puuttui kokonaiskuva tehtävien tilasta. Tarve yhtenäiselle ratkaisulle oli konkreettinen. Ratkaisuksi valittiin jakeluverkkojen kenttätöiden hallintaan suunniteltu Aidon One, joka otettiin käyttöön marraskuussa 2021.

Tehtävät ja tekijät samaan sovellukseen

Aidon Onen käyttöönotto yhdisti mittarointitehtävät samaan sovellukseen, jota käyttävät Helen Sähköverkon mittauspalvelut ja asiakaspalvelu sekä palvelukumppaneiden työnjohto ja asentajat. Tehtävät syötetään asiakastietojärjestelmään, josta ne siirtyvät integraatiorajapinnan kautta työmääräimiksi Aidon Oneen. Työmääräin sisältää tehtävän kuvauksen sekä käyttöpaikan ja siihen liitetyn mittauslaitteiston tiedot.

Sen lisäksi, että Aidon One visualisoi tehtävät kartalle ja toimii helppokäyttöisenä kenttätyön työvälineenä, se helpottaa myös kumppaniyritysten työnjohdon työtä. Aidon One on määritelty toimimaan siten, että kunkin kumppanin työnjohtajat näkevät siinä vain omalle yritykselleen osoitetut tehtävät. Aidon Onea käyttäen he aikatauluttavat ja jakavat tehtävät asentajilleen ja voivat seurata niiden etenemistä. Asentajat puolestaan näkevät vain omat tehtävänsä. Kun asentaja työkohteessa päivittää suoritetun tehtävän tiedot työmääräimelle, päivittyvät tiedot samalla asiakastietojärjestelmään sekä luentapalveluntuottajien järjestelmiin.

Seuraavaksi Aidon Onen käyttö laajentuu etäkytkentöjen ohjauksiin. Pääasiallisesti ohjaukset ajetaan yöaikaan asiakastietojärjestelmästä, mutta Aidon One tulee toimimaan täydentävänä ratkaisuna niissä tapauksissa, joissa yön aikainen ohjaustoiminto on epäonnistunut. Myös ad hoc -tehtävät eli nopealla aikataululla tehtävät katkaisut tai kytkennät hoidetaan jatkossa Aidon Onella.

Yhteistyössä kehittäen

Helen Sähköverkon mittausasiantuntija Christer Sundholm kertoo, että Aidon Onen käyttöönottoprojekti sujui mallikkaasti erittäin hyvässä yhteistyössä Aidonin kanssa. Projektiin sisältyi jonkin verran Aidonin kehitystyötä, jolla täydennettiin järjestelmän toiminnallisuutta Helen Sähköverkon vaatimusten mukaiseksi muun muassa tietoturvan osalta.

”Tärkein Aidon Onen tuoma parannus on se,
että mittareiden vaihto- ja poistotöiden järjestely on nyt

jakeluverkkoyhtiön omissa käsissä ja hoituu yhdellä järjestelmällä”

 

Sundholmin mukaan tärkein Aidon Onen tuoma parannus on se, että mittareiden vaihto- ja poistotöiden järjestely on nyt jakeluverkkoyhtiön omissa käsissä ja hoituu yhdellä järjestelmällä, jonka toiminnallisuus muotoiltiin yhtiön omiin käytäntöihin ja prosesseihin sopivaksi. Samalla saatiin haltuun mittarointitöiden kokonaiskuva. Myös asentajat ovat tyytyväisiä. Aidon Onen käyttö on helppo oppia ja sen monipuoliset hakuominaisuudet saavat kiitosta.

Aidon Onen tuotevastaava Riku Lassila kiittää Helen Sähköverkko Oy:tä luottamuksesta.

– Helen Sähköverkko on kooltaan Aidon Onen suurin käyttäjäorganisaatio. Olen iloinen ja ylpeä siitä, että saimme toteuttaa asiakkaalle näin laajan ja vaativan kokonaisuuden, ja että yhdessä kehitystiimimme kanssa pystyimme vastaamaan asiakkaan haastaviinkin vaatimuksiin. Hioimme olemassa olevia ominaisuuksia käytettävyydeltään entistä paremmiksi ja kehitimme myös paljon uutta.

– Tämä hanke kuvastaa tapaamme toimia: se perustuu tiiviiseen yhteistyöhön asiakkaan kanssa siten, että tekemisen ytimessä on asiakkaan liiketoiminnasta nousseet tarpeet ja niihin sopivien ratkaisujen kehittäminen. Työn tulokset hyödyttävät samalla koko asiakasyhteisöämme.

Kesällä 2022 Helen Sähköverkko valitsi Aidonin palvelukumppanikseen sähkönmittauksen uudistukseen, joka käsittää 120 000 uuden mittauslaitteiston toimituksen asennuksineen sekä Aidonin tuottaman etäluentapalvelun. Aidon One on osa Helenin uutta AMR-ratkaisua myös tässä pitkälle tulevaisuuteen tähtäävässä palvelukokonaisuudessa.