Uutiset 27.10.2022

Alingsås Energi valitsi Aidonin avaimet käteen -mittaus­ratkaisun

Ruotsalainen Alingsås Energi ja Aidon ovat allekirjoittaneet sopimuksen uuden sähkönmittausratkaisun toimittamisesta Alingsåsiin. Sopimus sisältää noin 15 000 älykästä sähkömittaria, luentajärjestelmän, tietoliikenneratkaisun sekä karttapohjaisen Aidon One -sovelluksen, joka antaa kattavan yleiskuvan luennan tilasta ja mahdollistaa sähköverkon hälytysten hallinnan.

Kuvassa: Alingsås Energin toimitusjohtaja Rikard Bern ja Aidonin Ruotsin maajohtaja Bora Heggdal.

Mittausjärjestelmäuudistuksen taustalla on Ruotsissa tammikuussa 2025 voimaan tuleva uusi laki, joka asettaa sähkömittareille uusia vaatimuksia. Uusien mittareiden avulla Alingsås Energin asiakkaat voivat seurata kulutustaan reaaliajassa ja mitata esimerkiksi omaa paikallista sähköntuotantoaan. Uusi mittausjärjestelmä auttaa yhtiötä myös jakeluverkon suunnittelussa ja entistä tehokkaammassa käytössä. Järjestelmän ominaisuuksiin sisältyy lisäksi liittymien etäkytkentä ja -katkaisu. Uusissa mittareissa on HAN-portti, jonka kautta asiakkaat voivat saada yksityiskohtaista tietoa kulutuksestaan, mikä on olennaista sähkönkäytön seurannassa ja suunnittelussa.

– Arvioituamme huolellisesti hankintaprosessissa saamamme vaihtoehtoiset ehdotukset ja tehtyämme valinnan olemme nyt valmiit käynnistämään projektin Aidonin kanssa. Aidon tarjosi teknisesti ja taloudellisesti parhaan ratkaisun, joka täyttää erittäin hyvin mittareihin, luentajärjestelmään ja kenttätöiden hallintaan kohdistuvat vaatimuksemme, sanoo Alingsås Energin projektipäällikkö Einar Ström.

Uudelta ratkaisulta odotamme parannusta luennan laatuun. Saamme myös käyttöömme markkinoiden vaatimusten ja määräysten mukaisen toiminnallisuuden sekä lisää mahdollisuuksia sähköverkon tilan tilastolliseen seurantaan. Odotamme myös järjestelmän vakauteen perustuen alhaisempia käyttökustannuksia, Einar Ström jatkaa.

– Olemme erittäin iloisia Alingsås Energin kanssa käynnistyvästä yhteistyöstä. Toimitettava kokonaisuus sisältää uusimman sukupolven Aidon 7000 -sarjan mittauslaitteistot ja hybridikommunikaatioratkaisun, joka koostuu sekä RF-mesh- että LTE-M/NB-IoT-teknologioista. Uuden ratkaisun myötä Alingsås Energi saa kattavat jakeluverkon valvonta- ja hallintaominaisuudet, jotka mahdollistavat nopeamman reagoinnin ja tehokkaan toiminnan, sanoo Aidonin Ruotsin maajohtaja Bora Heggdal.

Asennuksista vastaa Aidonin alihankkija Hydrostandard. Laajamittaisen käyttöönoton on suunniteltu alkavan kesällä 2023.