Reflektioner 20.08.2020

Aidons hållbarhetsrapport 2020 publicerad: Hållbarhets­paradigmet

Nyligen publicerade IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sin senaste klimatrapport. Den fokuserar på vetenskaplig information om människors påverkan på miljön.

I mitt sinne är det tydligt att vi måste acceptera detta som ett paradigm och agera därefter. Diverse åsikter om hur mycket klimatet förändras, vad de enskilda orsakerna till förändringen är eller hur mycket en enskild nation kan påverka förändringen skapar en intressant debatt. Detta är dock sekundärt. Huvudsaken är att om ingenting görs blir konsekvenserna allvarliga.

Därför är det viktigt att företag vidtar konkreta åtgärder för att skapa ett hållbart samhälle. På Aidon fokuserar vi på att erbjuda marknaden de teknologiskt mest avancerade produkterna och även skapa möjligheter för att utnyttja dessa tekniska framsteg. Genom att exempelvis mäta olika fenomen i elnätet kan vi bidra till att hitta lösningar på hållbarhetsutmaningar.

Digitalisering och utnyttjande av data kommer att vara de viktigaste möjliggörarna för att åstadkomma lokal grön energiproduktion, bred användning av elfordon och en effektiv balans mellan energiförbrukning och -produktion.

Den goda nyheten är att människor hittills kollektivt bara har skrapat på ytan när det gäller innovationer och möjligheter att påverka klimatförändringarna. Om vi ​​alla gör vår del i att hitta och använda de klimatvänliga lösningarna har vi möjlighet att begränsa de allvarligaste konsekvenserna av klimatförändringarna.

Tommi Blomberg
CEO, Aidon Oy

Läs Aidons hållbarhetsrapport 2020 om vårt bidrag till att förebygga klimatförändringar och andra aspekter av hållbarhet.