Reflektioner 16.09.2019

Ny vd Tommi Blomberg pekar ut riktningen mot framtiden

Innovationer, framtidssäkra lösningar och äkta värde för både nätbolagen och deras kunder. Det står högst på agendan när Tommi Blomberg, ny vd på Aidon Oy, tar sikte mot framtiden.

Klimatförändring, digitalisering, urbanisering och nya energival innebär stora förändringar för nordiska nätägares verksamhet och affärer. Det kräver nya lösningar och tjänster både för dem själva och för deras nätkunder.

– Vår roll är att hjälpa dem lösa sina problem och tackla sina utmaningar, säger Tommi Blomberg, ny vd på Aidon Oy sedan 8 juni.

Tommi Blomberg tog över rollen som vd på Aidon efter flera år som finanschef i företaget. Nu pekar han ut riktningen mot framtiden.

– Vi är en trendsetter i Norden inom lösningar för smart mätning av energi och tjänster för ett smart elnät. Det har vi varit i femton år och det ska vi vara även i framtiden. Vårt mål är att vara den ledande innovatören inom vår bransch, säger Tommi Blomberg.

Innovationer med omedelbart värde

Aidon har en beprövad arbetsmetod för att skapa kundvärde.

– Vi kallar den för Customer Driven Innovations. Den innebär att vi arbetar aktivt tillsammans med våra kunder i ett samarbete med fokus på en fördjupad förståelse av kundens affär, snarare än att bara drivas av teknologi. Den ökande andelen fossilfri energiproduktion, till exempel sol- och vindkraft, kräver tätare och mer detaljerade data från elnätet för att hantera variationer i tillgång och efterfrågan. Detta skifte från mätdata varje timme till allt tätare mätningar kräver kraftfulla, intelligenta och automatiserade lösningar. Och nu står alla nätägare inför utmaningen hur dessa stora mängder data ska hanteras.

– Den här snabba utvecklingen visar hur viktigt det är att arbeta i nära dialog med våra kunder. Resultatet blir innovationer som revolutionerar rådande arbetsmetoder, inte bara för enskilda bolag, utan för alla nätägare på marknaden. Vi har en stark tradition av att introducera banbrytande lösningar som till exempel fjärruppdatering av mjukvaran i våra elmätare och fjärrstyrda strömbrytare – och det är en tradition vi kommer at hålla fast vid.

Fokus på service

Aidons nya tjänst Aidon One är ett svar på nätägarnas allt större behov av nya tillämpningar, funktioner och tjänster för att hantera data. Aidon One är ett kraftfullt molnbaserat verktyg för att administrera allt från elmätare och nätkomponenter till arbetsordrar. Allt visualiserat på en kartbild i browsern på datorn, telefonen eller läsplattan.

Tjänsten har redan blivit ett självklart redskap i vardagen för dussintals finska nätägare. Nu uppgraderas tjänsten med nya funktioner baserade på användarnas idéer och behov, samtidigt som den lanseras på nya marknader. Tommi Blomberg är övertygad om att tjänsten kommer att bli ett viktigt verktyg även för nätägare utanför Finland.

– Vi har inte färdiga svar på alla våra kunders utmaningar, men vi har kompetensen, flexibiliteten och passionen som krävs för att ta nätägarnas dagliga verksamhet till nästa nivå.

– Tillsammans med våra kunder fortsätter att utveckla vår teknologi och vår serviceplattform för att skapa äkta värde för våra kunder, säger Tommi Blomberg.