Näkökulmia 06.02.2023

Kaksi polttavan ajankohtaista aihetta: chilien kasvatus ja sähkömittarien luennan hallinta

Chilejä harrastuksenaan kasvatteleva insinööri on helmikuun alkuun mennessä miettinyt jo tarkasti, minkälaisia ominaisuuksia uuden kauden chileistä pitää löytyä: tulista vai vähemmän tulista, uutta vai tuttua ja turvallista, vai joku sopiva sekoitus? Samalla ensimmäiset lajikkeet on jo laitettu itämään tulevaa kautta silmällä pitäen. Jo edellisenä syksynä on päätetty, miltä osin edellisen kauden kasvien elinkaarta jatketaan uudelle kaudelle.

Huolellinen suunnittelu on chilien kasvatuksessa tärkeää. Ilman asianmukaista kasvualustaa, valaistusta, kastelua ja ravinteita tulosta on turha odottaa. Jotta kaikkea ei tarvitse tehdä itse ja varsinkaan manuaalisesti, olisi hyvä olla jonkin verran automaatiotakin esimerkiksi valaistuksen ja kastelun hallintaan. Sitten on vielä tuhohyönteiset – jatkuva uhka chileille. Miten varmistaa, etteivät ne pääse tuhoamaan orastavaa satoa?

Paljon on siis hallittavaa chilien kasvatuksessa, jos aikaa ja mielenkiintoa riittää. Siinä chilin taimia istuttaessani ajatukset karkasivat työasioihin ja huomasin pohtivani, että sähkömittarien luennan hallinnassa on paljon samaa. Kyse on resursseista, asiantuntemuksesta ja kokonaisuuden hallinnasta.

Me Aidonilla havaitsimme jo vuosia sitten, että sähköverkosta kerättävän tiedon määrä tulee kasvamaan merkittävästi. Tiedon pitää olla luotettavasti saatavilla ja samalla yhä suurempi osa tästä tiedosta tullaan tuottamaan älykkäillä sähkömittareilla. Lisäksi eri järjestelmien väliset integraatiot ja automaatio tulevat olemaan merkittävässä roolissa tiedon välittämisessä ja analysoinnissa. Kasvava tietomäärä asettaa täysin uusia vaatimuksia järjestelmien skaalautuvuudelle. Ulkoisten tuholaisten torjunnan eli tietoturvan on oltava huippuluokkaa.

Jakeluverkkoyhtiöiltä tämä kaikki edellyttää merkittävää panostusta IT-järjestelmiin ja -osaamiseen. Samalla se antaa mahdollisuuden pohtia vaihtoehtoisia toimintamalleja. Aidonin vastaus muuttuvan toimintaympäristön haasteisiin on uusi mittauspalveluratkaisu, Aidon MaaS. Tämä natiiviin pilvialustaan perustuva ratkaisu tarjoaa asiakkaan käyttöön tehokkaat ja nykyaikaiset integraatiot, sisäänrakennetun tietoturvan ja erinomaisen skaalautuvuuden. Aidon operoi MaaS-palvelua asiakkaan puolesta, jolloin asiakas voi keskittyä puhtaasti omaan liiketoimintaansa ja jättää mittausratkaisun päivittäisen operoinnin ja valvonnan kokonaan Aidonin vastuulle. Lisäksi palvelu tuotetaan Aidonin omalla teknologialla, mikä varmistaa sen, että teknologian parhaat asiantuntijat operoivat palvelua.

Aidon MaaS on suunniteltu joustavaksi ja asiakkaan erilaiset tarpeet huomioivaksi. Perusratkaisuun kuuluvat aina mittalaitteet, luentajärjestelmä ja service desk -toiminnot. Ratkaisuun voidaan liittää lisäksi mittalaitteiden ja luentajärjestelmän väliset tietoliikenneyhteydet palveluna. Kommunikaatiopalvelu sisältää eSIM-ratkaisun, joka mahdollistaa operaattorin vaihtamisen palvelun elinkaaren aikana ilman kentällä käyntiä.

Aivan kuten chilin kasvatuksessa edellisen kauden kasvien siirtäminen uudelle kaudelle, asiakkaan edellisen sukupolven mittalaitteiden liittäminen Aidonin MaaS-palveluun on mahdollista tietyin edellytyksin. Myös laiteasennuksen voi hankkia osana palvelua joko projektivaiheen asennuksiin tai sen lisäksi koko palvelun elinkaaren aikaisiin ylläpito- ja uusasennuksiin. Ja jos asiakas haluaa, että Aidon toimittaa mittausdatan markkinasääntöjen mukaisesti suoraan Datahubiin, on myös se mahdollista sisällyttää palveluun.

Aidon MaaS tarjoaa asiakkaalle kustannustehokkaan tavan hoitaa mittalaitteiden luenta kokonaispalveluna yhdellä sopimuksella. Aidonin palveluun kuuluu myös jatkuvan kehittämisen malli. Tämä mahdollistaa, asiakkaan niin halutessa, palvelun kehittämisen yhdessä kaikkien Aidonin MaaS-asiakkaiden kanssa. Uusien ominaisuuksien ja kehityskohteiden ideointi, aikatauluttaminen ja toteuttaminen yhdessä on joustava ja kustannustehokas tapa tuoda palveluun uusia ominaisuuksia ja ratkaisuja oikea-aikaisesti.

Haluaisitko keskustella tarkemmin Aidonin MaaS-palvelusta, tai chilien kasvatuksesta? Ota rohkeasti yhteyttä! firstname.lastname@aidon.com