Refleksjoner 06.02.2023

To «hotte» temaer: chilidyrking og måledata som tjeneste

I begynnelsen av februar har en ingeniør som dyrker chili som hobby allerede tenkt nøye gjennom hva slags kvaliteter som skal finnes i chili-artene for den nye sesongen: «hot» eller mindre «hot», nytt eller kjent og trygt, eller en passende blanding?  Samtidig har de første varianter allerede blitt satt til å spire med et øye til den kommende sesongen. Allerede høsten før bestemte han seg for i hvilken grad livssyklusen til forrige sesongs planter skal utvides til den nye sesongen.

Nøye planlegging er viktig når du dyrker chili. Uten riktig såbed, belysning, vanning og næringsstoffer er det meningsløst å vente på resultatet. For at du ikke trenger å gjøre alt selv og spesielt manuelt, ville det være bra å ha litt automatisering, for eksempel for å kontrollere belysning og vanning. Så er det insekter – en konstant trussel mot chiles. Hvordan sørge for at de ikke kommer til å ødelegge den spirende avlingen?

Så det er mye å mestre når det gjelder å dyrke chili, hvis du har tid og interesse. Der, da jeg plantet chiliplantene, drev tankene mine bort fra arbeidet mitt, og jeg fant meg selv i å reflektere over at det er mye av det samme som å administrere lesingen av strømmålere. Det handler om ressurser, kompetanse og å håndtere det store bildet.

Vi i Aidon la for mange år siden merke til at mengden data samlet inn fra strømnettet vil øke betydelig. Informasjonen må være pålitelig tilgjengelig, og i tillegg vil integrasjoner og automatisering mellom ulike systemer spille en betydelig rolle i overføring og analyse av informasjon. Den enorme datamengden vil stille helt nye krav til skalerbarheten til systemene. Ekstern skadedyrbekjempelse, det vil si informasjonssikkerhet, må være på topp.

For nettselskapene krever alt dette en betydelig investering i IT-systemer og kompetanse.  Samtidig gir det en mulighet til å vurdere alternative tilnærminger. Aidons svar på utfordringene i det skiftende driftsmiljøet er en ny målertjenesteløsning, Aidon MaaS. Denne løsningen, basert på en egen skyplattform, gir kunden effektive og moderne integrasjoner, innebygd sikkerhet og utmerket skalerbarhet. Aidon driver MaaS-tjenesten på vegne av kunden, slik at kunden kan fokusere utelukkende på sin egen virksomhet og overlate den daglige driften og overvåkingen av målerløsningen helt til Aidon. I tillegg produseres tjenesten ved hjelp av Aidons egen teknologi, som sikrer at de beste ekspertene på teknologien drifter tjenesten.

Aidons MaaS er designet for å være fleksibel og tar hensyn til kundens ulike behov. Den grunnleggende løsningen inkluderer alltid måleenheter, et avlesningssystem og servicedeskfunksjoner. I tillegg kan en tilkoblingstjeneste legges til tjenesten, som gir dataforbindelsene mellom målerne og avlesningssystemet. Tilkoblingstjenesten inkluderer en eSIM-løsning som gjør det mulig å bytte operatør i løpet av livssyklusen uten feltbesøk.

Akkurat som i chilidyrking, med overføring av planter fra forrige sesong til den nye sesongen, er det under visse forhold mulig å koble kundens forrige generasjon målere til Aidons MaaS-tjeneste. Enhetsinstallasjonen kan også kjøpes som en del av tjenesten, enten for utrullingsfasen eller/og som et tillegg for vedlikehold og nyinstallasjoner gjennom hele livssyklusen. Og hvis kunden ønsker at Aidon skal levere måledataene direkte til den nasjonale datahuben i henhold til markedsregler, er det også mulig å inkludere dem i tjenesten.

Aidon MaaS tilbyr kunden en kostnadseffektiv måte å håndtere avlesning av måleenheter som en komplett tjeneste under en enkelt kontrakt. Aidons tjeneste inkluderer også en kontinuerlig utviklingsmodell. Dette muliggjør, hvis kunden ønsker det, utviklingen av tjenesten sammen med alle Aidons MaaS-kunder. Sammen er brainstorming, planlegging og implementering av nye funksjoner og utviklingsmål en fleksibel og kostnadseffektiv måte å bringe nye funksjoner og løsninger til tjenesten på.

Vil du diskutere Aidons MaaS-tjeneste, eller bare chilidyrking? Ikke nøl med å kontakte meg! firstname.lastname@aidon.com