Reflektioner 28.06.2018

Tre saker som vår digitaliseringsresa lärt oss

Jon Andreas Pretorius, Informationschef, Elvia:

Hafslund Nett (i dag Elvia) är Norges största nätbolag och 1,5 miljoner människor är beroende av oss varje dag. Vår vision är att tillhandahålla energilösningar för framtiden – både för våra kunder och för miljön. För att uppnå detta har vi påbörjat en digitaliseringsresa. Det låter som en stor utmaning – och det har varit intressant och krävande att återuppfinna våra processer – men belöningen har gjort mödan värd.

Den bakomliggande orsaken till våra investeringar i Advanced Metering Infrastructure (AMI) är ett regelverkskrav som ska vara implementerat senast den 1 januari 2019. Men vi har också sett detta som ett tillfälle att modernisera vår IT-plattform och bygga upp vår företagsarkitektur för att kunna fokusera ännu mer på kunden.

Vi började med de viktigaste informationselementen i vårt företag och våra processer. Vi funderade på sätt att utforma de så att de kan konsolideras och vara redo för återanvändning och för analys. Under vår resa till denna framtida modell mötte vi en del utmaningar, men lyckligtvis kunde vi övervinna dem alla.

Tre ”nyckelinsikter”

Den första stora insikten handlade om medarbetares kompetens. Många av dem som arbetar med teknik och i IT har gjort det under en tid, vilket gör att de riskerar fastna i gammal arkitektur och omodern teknik. Så, på den rent tekniska sidan, använde vi oss av externa partners att få nya medarbetare ombord. Vi tog hand om ägandet själva men när det kom till kunskap litade vi på människor med aktuell och up-to-date kunskap om molnteknik och stora dataplattformar.

Den andra insikten berodde på det faktum att vi tillbringade för mycket tid i början med att fokusera på teknik och IT. Till slut kom vi underfund med att vår digitaliseringsresa handlar om processer och data skapad och lagrad i den verksamhet vi gör varje dag. Detta föranledde ett byte från att vara teknikcentrerade till att bli datainriktade.

Den tredje och sista insikten handlade om vår kultur och organisationsstruktur. Den har varit statisk i ett antal år, så förändring var nödvändigt för att få saker att röra på sig. Vi implementerade ett nedifrån och upp synsätt på våra medarbetare –  få dem aktiva genom att låta dem delta i design och problemlösning och på så skapa och uppmuntra en känsla av delaktighet och ägande. Vår VD stod bakom förändringarna i synsättet från och med första dagen, något som gjorde att vi lyckades med förändringen.

Kundfördelar idag

Hafslund Nett använder för närvarande ett smart mätsystem som i slutet av 2018 ska täcka 700 000 elförbindelser i Oslo-området. Med en sådan volym är det ganska stort jobb att bara komma in i kunders bostäder. I Norge är mätarna oftast inomhus så IT-systemen måste byggas för att stödja denna typ av utbyggnad.

All information som vi nu samlar in genom Aidons lösningar kommer därför att spela en viktig roll för att skapa en mer optimal och kostnadseffektiv drift av elnätet. Vi tror att den information som Aidons lösningar ger kommer vara avgörande för att förutsäga underhåll, för att upprätthålla driftsäkerheten dygnet runt, året om, och för att anpassa nätet till en framtid med kanske mer distribuerad energi och fler laddningsstationer.

En ny och viktig fördel för kunderna är vår förmåga att hålla reda på all information och hålla den säker. Genom Aidons lösningar kan vi ge kunderna nästintill realtidsdata, vilket exempelvis gör det möjligt för oss att skapa kundappar och självbetjäningslösningar. Den automatisering som nu är möjlig minskar tiden vi behöver för att svara på kundernas alla frågor.

Ett fågelperspektiv på nätet

Den kompletta Aidonlösningen ger oss mycket information om varje mätpunkt som vi har i infrastrukturen. Genom all den informationen vi får varje timme, varje dag, skapar vi en extremt viktig insikt om hur nätet mår. Vi kan sedan använda denna data för att konsolidera och titta på nätet ur ett fågelperspektiv.

Dessutom får vi möjligheten att vara en mer avancerad spelare när det gäller framtidens elnät. Inom en snar framtid kommer allt fler människor att producera sin egen energi, vilket  gör att vi måste tillåta en större flexibilitet och styra den höga strömladdningen, samtidigt som vi håller nätet balanserat.

Aidon-lösningen är den enda anslutning som vi på Hafslund Nett har med våra kunder och deras tillgångar, det täcker alltså hela vårt geografiska område. Att det är ett radionät betyder att vi även kan lägga till nya sensorer i nätet. Det skapar stora möjligheter när det gäller att skicka viktiga data åt två håll samtidigt.