Asiakaskertomukset 03.07.2021

Aurinkosähköä ja parempaa jakeluverkon hallintaa Aidonin älykkäällä teknologialla

Stavangerissa sijaitsevalla Lnettillä on käytössään Aidonin toimittama energianmittausjärjestelmä. Yhteistyö alkoi vuonna 2014 ja sen jälkeen lähes kaikille Lnettin 160 000 asiakkaalle on asennettu Aidonin älymittari. Asiakkaiden kiinnostus aurinkoenergiaa kohtaan kasvaa jatkuvasti, mikä on luonut tarpeen hallita sekä aurinkopaneelien tuottaman energian laatua että koko verkon jännitetasoja ja laatua verkosta saatavan tiedon avulla. Aidonin ratkaisu tuottaa Lnettille tätä tietoa.

Norjan ilmastotavoite on vähentää päästöjä vähintään 50 prosenttia ja jopa 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä vuoden 1990 tasosta. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää mm. hyvää kokonaiskuvaa sähkönkulutuksesta, -tuotannosta ja -kapasiteetista sekä keinoja niiden hallintaan ja fossiilisten energialähteiden korvaamiseen uusiutuvalla energialla. Älykäs verkkotekniikka on tässä avainasemassa.

Lnettin tavoitteena on vahvistaa älyverkko-osaamistaan ja hyödyntää uusimpia teknologisia ratkaisuja sähkön toimitusvarmuuden parantamiseksi ja sähköverkkonsa kehittämiseksi. AMM-järjestelmä tuottaa Lnettille jakeluverkosta tietoa, joka auttaa sitä näissä pyrkimyksissä. Älymittarit mahdollistavat myös asiakkaille energiankulutuksen seurannan ja hallinnan.

Aurinkopaneelien suosio uusiutuvan energian lähteenä kasvaa nopeasti. Lnettin verkossakin on satoja kotitalouksia, jotka käyttävät tuottavat sähköä aurinkoenergiasta. Kun energiantuotanto on suurempaa kuin oma kysyntä, asiakkaat voivat myydä ylimääräisen energian verkko-operaattorille. Tällöin Aidon-mittari mittaa verkkoon syötetyn energian, ja asiakas saa siitä korvauksen.

Aurinkovoimaan liittyy myös haasteita: sähköverkko on dynaaminen järjestelmä, ja aurinkopaneelin tuotto vaihtelee jatkuvasti. Tämä saattaa aiheuttaa jakeluverkkoon ongelmia, jos sähkön laatua ei valvota koko ajan. Älymittarit auttavat tässä haasteessa tuottamalla yksityiskohtaista tietoa aurinkopaneelien tuottaman energian laadusta ja jakeluverkon tilasta. Näin Lnett mahdollistaa asiakkailleen oman aurinkoenergian tuotannon.