Uutiset 09.02.2022

Nettselskapet valmistautuu tuleviin haasteisiin Aidonin ratkaisulla

Norjalainen Nettselskapet uudistaa AMM-järjestelmänsä Aidonin toimittamalla ratkaisulla. 12 500 mittaria käsittävä projekti käynnistyy kesällä 2022 ja valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä. Ratkaisu perustuu luotettavaan Aidonin 6000-sarjan mittauslaitteiden ja RF-kommunikaation yhdistelmään, joka on suunniteltu pohjoismaisten verkkoyhtiöiden tarpeisiin ja koeteltu vaativissa olosuhteissa mm. yli 1,6 miljoonassa norjalaisessa käyttöpaikassa.

Keski-Norjassa sijaitseva Nettselskapet-yhtiö syntyi kolmen verkkoyhtiön fuusion seurauksena vuonna 2019. Yhtiö toimittaa sähköä yhteensä 24 500 asiakkaalle. Puolet heistä saa nyt uudet Aidonin toimittamat laitteet, toimitusjohtaja Torbjørn Storsve kertoo haastattelussamme.

Millainen on verkkoalueenne ja asiakaskuntanne?

Vaikka Nettselskapet on suhteellisen pieni yhtiö, meillä on varsin monipuolinen jakeluverkko. Trondheiminvuono jakaa alueemme kahteen osaan ja me toimitamme sähköä sekä kaupunkeihin että harvaan asutuille alueille. Meillä on asiakkaina kalankasvattamoita, erikokoisia teollisuuslaitoksia sekä maatiloja, asuintaloja ja vapaa-ajan asuntoja. Rannikkoalueella verkkoaluettamme koettelevat kovat tuulet, suola ja salamointi; sisämaassa taas lumikuormat ja kylmä sää aiheuttavat omat haasteensa.

Norjassa maanlaajuisen AMM-uudistuksen takaraja oli vuoden 2019 loppu. Miksi teidän uudistuksenne käynnistyy vasta nyt?

Ennen yhdistymistä kolme erillistä yhtiötä oli aloittanut siirtymisen etäluentaan ja  ensimmäiset etäluettavat mittarit oli asennettu jo vuonna 2007. Noin puolet kaikista mittareistamme ei kuitenkaan täytä nykyvaatimuksia; niistä puuttuu mm. etäkytkentälaite ja kaksisuuntainen mittaus. Vaihdamme nyt nämä laitteet uusiin. Viranomaisen luvalla saimme lykätä vaihtoa muutamalla vuodella.

Miksi valitsitte Aidonin teknologian?

Aidonin teknologia on osoittanut vahvuutensa Pohjoismaissa, ja Norjassa Aidonilla on yli 50% markkinaosuus. Nettselskapet ennakoi sähkönjakelutoimialan kehittyvän merkittävästi seuraavan vuosikymmenen aikana, ja meille oli tärkeää valita käytännönläheinen, ennakkoluuloton ja joustava kumppani, jonka kanssa tarttua tulevaisuuden haasteisiin. Uskomme Aidonin täyttävän nämä ominaisuudet hyvin.

Minkä odotatte muuttuvan verrattuna aiempiin järjestelmiin ja laitteisiin?

Odotuksemme on, että Aidonin avulla erilliset järjestelmämme integoituvat yhteen ja tarvittava tieto siirtyy sujuvasti, mikä mahdollistaa paremman jakeluverkon hallinnan ja tuen päätöksenteolle. Viime kädessä tavoitteenamme on parempi palvelu asiakkaillemme.

Miten projekti on suunniteltu toteutettavaksi?

Olemme tilanneet Aidonilta avaimet käteen -projektin, jolla on kiinteä aikataulu. OneCo vastaa laiteasennuksista Aidonin alihankkijana. Komponenttien saatavuus ja logistiikka ovat olleet viime aikoina haasteena, mutta Aidon on esittänyt meille vaatimustemme mukaisen, realistisen projektisuunnitelman. Seuraamme aktiivisesti projektin etenemistä ja onnistumista yhteistyössä Aidonin kanssa.

Miten näette AMM:n roolin tulevaisuudessa? Millaisten toiminnallisuuksien merkitys kasvaa?

Automaattisen luennan lisäksi tulevaisuuden AMM:ssa korostuu erityisesti kaksi asiaa:

1. Asiakkaamme hyödyntävät yhä enemmän HAN-rajapintaa ja haluavat välitöntä, oikealaatuista ja eriteltyä tietoa kulutuksestaan. Odotamme asiakkaiden vaatimusten tiedon saatavuudelle kasvavan jatkuvasti tulevina vuosina.

2. Älymittareilla on tärkeä tehtävä jakeluverkon kunnon ja kuormituksen tarkkailussa. Odotamme AMM:n auttavan meitä selvittämään ja korjaamaan viat nopeammin ja parantamaan käyttäjien ja sähkönjakelun turvallisuutta.