Nyhetsartikler 09.02.2022

Nettselskapet skal møte morgendagens utfordringer med Aidons løsning

Med tillatelse fra NVE, gjennomfører Nettselskapet AS nå sitt AMS-prosjekt, to år etter den nasjonale gjennomføringsfristen. Prosjektet, som omfatter ca. 12.500 målere, starter sommeren 2022 og skal være ferdig innen utgangen av 2023. Løsningen er basert på den pålitelige og veletablerte kombinasjonen av Aidons 6000-serie smartmålere og Aidon RF-tilkoblingen, begge designet for å møte kravene til nordiske nettselskap.

Kontrakten er en turn-key leveranse, hvor installasjonsarbeidet vil bli utført med OneCo som Aidons underleverandør.

Nettselskapet AS ble etablert i slutten av 2019 som følge av sammenslåing av tre selskapene Fosen Nett AS, Orkdal Energi Nett AS og Sodvin Nett AS. Siden den gang har Nettselskapet AS jobbet med å konsolidere systemer, prosesser og oppnå synergier. Selskapet har ca. 24.500 kunder, og halvparten av dem vil nå få en ny Aidon-målere, forteller Torbjørn Storsve, administrerende direktør i Nettselskapet i vårt intervju.

Hvordan ser distribusjonsnettet deres ut – geografisk og når det gjelder kundebase?

Selv om Nettselskapet AS er et relativt lite nettselskap, er nettet vårt ekstremt diversifisert. Det er delt i to av Trondheimsfjorden, og vi forsyner både byer, så vel som tynt befolkede og landlige områder. Som kunder har vi oppdrettsvirksomhet, store og små næringer, store og små gårder, hus og hytter. Salt, lyn og vind er en utfordring langs kystlinjene, mens kraftig snøfall og lave temperaturer kan være utfordrende for de indre områdene.

Det offisielle tidsvinduet for AMS-fornyelse ble stengt allerede innen utgangen av 2019. Hvorfor starter dere med et nytt system nå, 2 år etter fristen?

De tre selskapene som nå er en del av Nettselskapet AS begynte faktisk å rulle ut automatiserte strømmålere allerede i 2007. Dessverre mangler rundt halvparten av målerne våre noen av de obligatoriske funksjonene, for eksempel fjernbryteren og evnen til å måle lokal produksjon og i prosjektet vil disse målerne nå bli erstattet med nye. Siden Nettselskapet løsning var i samsvar med det meste av den nødvendige målefunksjonaliteten, fikk selskapet et unntak fra NVE med pålegg om å fullføre erstatningsinstallasjoner innen 2023.

Hva var grunnen til å velge Aidons teknologi?

Aidons teknologi er velprøvet under skandinaviske forhold, og Aidons markedsandel i Norge er over 50 %. Videre forventer Nettselskapet AS at nettbransjen vil utvikle seg betydelig i løpet av det neste tiåret, og derfor er det svært viktig for Nettselskapet å ha en pragmatisk, åpen og smidig målerpartner. Aidon ser ut til å møte disse egenskapene, og vi er veldig glade for å kunne møte morgendagens utfordringer sammen med Aidon.

Sammenliknet med tidligere system og enheter, hva forventer du å være annerledes eller bedre i det nye systemet?

Vår forventning – og erfaring så langt – er at Aidon vil være en proaktiv partner i å integrere systemporteføljen vår og sikre den nødvendige dataflyten. Videre ser vi frem til å bedre nettdriften, få bedre beslutningsstøtte og ikke minst økt kundetilfredshet.

Hvordan ser prosjektplanen ut?

Aidon har en fast frist for utskifting av målerne. Videre har de siste to årene vært utfordrende når det gjelder tilgjengeligheten av elektroniske komponenter og logistikk. Likevel har Aidon lagt frem en overbevisende prosjektplan for prosjektgjennomføring i henhold til våre krav. Selv om dette er et turn-key, vil Nettselskapet være aktiv i å overvåke fremdriften og en vellykket gjennomføring med Aidon.

Hvordan ser du rollen som AMS i fremtiden? Hvilke funksjoner ser du vokser i betydning?

I tillegg til automatisert måling er den fremtidige funksjonen til AMS todelt:

1. Våre sluttkunder bruker i økende grad HAN-porten, og de krever øyeblikkelige,
korrekte og diversifiserte data. Nettselskapet forventer at etterspørselen etter data på klientsiden vil fortsette veksten i årene som kommer.

2. AMS-målere vil være en nøkkelsensor for generell overvåking av netthelse og belastning. Vi forventer at AMS hjelper Nettselskapet med å avdekke feil tidligere og fullføre feilretting raskere. Videre forventer Nettselskapet at AMS vil gjøre den samlede bruken av elektrisk energi tryggere for både sluttbrukere og energileverandører.