IoT-laiteyhteydet

Tiedonsiirtoteknologian valinta on keskeinen AMM-järjestelmän toimivuuteen ja luotettavuuteen vaikuttava tekijä. Aidon tarjoaa erilaisiin tarpeisiin ja käyttökohteisiin sopivimman tiedonsiirtoratkaisun, joka voi koostua myös useamman teknologian yhdistelmästä, ja jonka voi hankkia meiltä myös palveluna.

Tarkoituksenmukaisimman tiedonsiirtoratkaisun valintaan vaikuttaa useita tekijöitä. Näitä ovat esimerkiksi

  • Käyttöpaikkojen lukumäärä ja tiheys
  • Maantieteellinen topologia
  • Tekniset ja toiminnalliset vaatimukset, esimerkiksi siirrettävän tiedon määrä
  • Saatavilla olevat mobiiliverkot ja niiden kapasiteetti
  • Aloitusinvestointi ja järjestelmän elinkaarikustannukset
  • Asennusten ja järjestelmäsukupolvien välisen siirtymävaiheen aikataulu

Oikea tiedonsiirtoteknologia oikeaan paikkaan

Verkkoyhtiöiden tarpeet ja niihin sopivimmat IoT-tiedonsiirtoratkaisut vaihtelevat yhtiöittäin. Saman jakeluverkkoalueen sisälläkin voi olla kulutusprofiililtaan, asutukseltaan ja maantieteeltään paljonkin toisistaan poikkeavia alueita. Kokoamalla eri tiedonsiirtovaihtoehdoista yhdistelmä, hybridiratkaisu, voidaan hyödyntää kunkin teknologian tarjoamat hyödyt juuri niille sopivimmissa kohteissa.

Aidonin tarjonta koostuu seuraavista tiedonsiirtoteknologia­vaihtoehdoista ja niiden yhdistelmistä:

Radiopohjainen RF Mesh -verkko

Energiapalvelulaitteet muodostavat automaattisesti reitittävän meshverkon, jossa slave-laitteet välittävät tiedon toisten laitteiden kautta tai suoraan master-laitteelle. Master-laitteet lähettävät tiedot luentajärjestelmään 2G/4G-verkon välityksellä. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää verkkoyhtiön omaa Ethernet-yhteyttä. RF-ratkaisu soveltuu erityisesti kaupunkiverkkoihin ja taajama-alueille, joissa käyttöpaikat ovat riittävän lähellä toisiaan muodostaakseen mikroverkon.

Point-to-Point (P2P)

Point-to-Point-ratkaisussa laitteet ovat suoraan yhteydessä luentajärjestelmään LTE-M-/NB-IoT-verkon kautta kunkin laitteen oman IoT-liittymän kautta. Tämä ratkaisu sopii saavutettavuuden, kapasiteetin ja kustannusten kannalta parhaiten etäämpänä toisistaan sijaitsevien sekä suurkulutuskohteiden ratkaisuksi.

Kaapeloitu RS-väylä

Kiinteä RS-ratkaisu sopii kohteisiin, joissa mittauslaitteistot sijaitsevat samassa tilassa, esimerkiksi kerrostalon teknisessä tilassa. Ratkaisussa mittauslaitteistot kaapeloidaan (RS-485) samaan tietoliikenneväylään ja slave-laitteet välittävät mittaustiedot luentajärjestelmään master-laitteen kautta.

Aidon auttaa asiakkaita kuhunkin käyttökohteeseen parhaiten soveltuvan ratkaisun suunnittelussa. Näin varmistetaan myös laiteasennusten ja koko järjestelmän elinkaaren aikainen joustavuus ja skaalautuvuus esimerkiksi siirrettävän tiedon määrän kasvaessa tai operaattoripalvelujen kehittyessä.

Joustava palvelukokonaisuus

Asiakas voi halutessaan hankkia AMM-tiedonsiirron Aidonin toimittamana kokonaispalveluna kiinteään kokonaishintaan. Tässä Connectivity as a Service -palvelussa Aidon vastaa laitteiden ja järjestelmän välisestä kommunikaatiosta sovitun palvelutason mukaisesti. Palvelu sisältää Aidonin valitseman, tarkoitukseen sopivimman IoT-operaattoripalvelun dataliittymineen sekä palvelusopimuksen valitun mobiilioperaattorin kanssa. Aidonin tekninen asiantuntemus sisältyy palveluun, eikä asiakkaan tarvitse kiinnittää omia resurssejaan AMM-datayhteyksien hallintaan, seurantaan ja ylläpitoon.

eSIM varmistaa palvelutason koko elinkaaren ajan

Asiakas voi lisäksi hyödyntää eSIM-palveluamme, joka takaa luotettavat, joustavat ja operaattoririippumattomat IoT-yhteydet koko järjestelmän elinkaaren ajan. eSIM-ratkaisulla varustetut laitteet voidaan siirtää automaattisesti tai ohjatusti toisen operaattorin palvelun piiriin esimerkiksi tarvittavan palvelutason tai kilpailukykyisen kustannustason varmistamiseksi.