IoT-forbindelse

Valget af kommunikationsteknologi spiller en vigtig rolle i AMM-systemets ydelse og pålidelighed. Aidon tilbyder kommunikationsløsninger til forskellige behov og omstændigheder, og de kan kombineres, så de leverer den bedste løsning for kunden. Dataforbindelsen kan også leveres af Aidon som en service.

Flere faktorer har indflydelse på valget af kommunikationsløsningen

Der er flere faktorer, som har indflydelse på valget af den mest velegnede kommunikationsløsning. De omfatter blandt andet:

  • Antal og tæthedsgrad af målerpunkterne
  • Geografisk topologi
  • Teknologiske og operationelle krav, som for eksempel mængden af data og behovet for tilgængelighed af data i realtid
  • Tilgængelighed fra teleoperatører af egnede IoT-netværk og deres kapacitet
  • Startinvestering og driftsomkostninger i levetiden
  • Plan for udrulning og overgangsfase til den nye løsning
  • Den rigtige kommunikationsløsning på det rigtige sted

Behovet hos de danske netselskaber vil varierer fra selskab til selskab. Inden for det samme netselskab kan der være områder med meget forskellige forbrugsprofiler, befolkninger og geografiske forhold. Med en kombination af forskellige kommunikationsteknologier til en såkaldt hybridløsning, kan fordelene ved hver enkelt teknologi udnyttes alle steder i netværket.
Aidons kommunikationsløsning er baseret på to forskellige teknologiske muligheder og kan kombineres til en hybridløsning:

Radiobaseret RF-maskenet – til by- og forstadsområder

Vores målere udstyret med RF kommunikation bruger hinanden til at bygge et maskenet, der automatisk videresender datatrafikken. I denne løsning sender slave-enhederne data via andre enheder i maskenettet eller direkte til master-enheden. Master-enhederne bruger 2G/4G-forbindelse til at kommunikere med hjemtagningssystemet (HES). Alternativt kan netselskabets egen infrastruktur i netstationerne benyttes, via en Ethernet-forbindelse (fiber). RF-løsningen er særlig velegnet til by- og forstadsområder, blandt andet i kælderrum hvor mange målere er samlet og der er ringe teledækning, samt hvor målerne ligger tilstrækkeligt tæt på hinanden til at danne et maskenet.

Point-to-Point (P2P) – til fjernt beliggende lokaliteter og industri

I vores point-to-point-løsning har målerne direkte forbindelse med til hjemtagningssystemet (HES) via LTE-M-/NB-IoT-netværk og bruger deres eget SIM-abonnement. For så vidt angår tilgængelighed, kapacitet og omkostninger er denne løsning bedst egnet til målere, som ligger fjernt fra hinanden, og til målepunkter med højt forbrug, for eksempel industrilokaliteter. Dog er priserne på telekommunikation gennem de sidste par år faldet kraftigt, hvorfor denne løsning også egner sig til målerne generelt, hvor der er tilstrækkelig dækning
Aidon hjælper kunderne med at designe den bedste og mest optimale løsning til hvert enkelt formål. Det er for at sikre fleksibiliteten i og skalerbarheden af dataforbindelsen under installationer og i hele systemets levetid, for eksempel hvis mængden af overførte data stiger, eller operatørens tjenester videreudvikles.

Fleksibel servicepakke – Connectivity as a Service (CaaS)

For kunder, som foretrækker at få dataforbindelsen leveret i en komplet service til en fast pris, er Aidons tilbud på dataforbindelse som en service det rigtige valg. I denne service er Aidon ansvarlig for dataforbindelsen mellem målerenhederne og systemet (HES) i henhold til det aftalte serviceniveau (SLA). Servicen omfatter valget af den mest egnede SIM-teleoperatør med dataabonnementer, samt en serviceaftale med den udvalgte teleoperatør, leveret af Aidon. Aidons teknologiekspertise står til rådighed for kunden som en del af denne service. Takket være dette skal kundens virksomhed ikke allokere sine egne ressource til administration, overvågning og vedligeholdelse af dataforbindelserne.

eSIM til garanteret serviceniveau i hele levetiden

Kunden kan derudover drage fordel af vores eSIM-service, som garanterer pålidelig, fleksibel og operatøruafhængig dataforbindelse i hele systemets levetid. Målerenheder, som er udstyret med en eSIM-løsning, kan automatisk eller på en kontrolleret måde overføres til en anden operatørs service for eksempelvis at sikre det fornødne serviceniveau eller konkurrencedygtige priser.