IoT-tilkobling

Valget av kommunikasjonsteknologi spiller en nøkkelrolle i ytelsen og påliteligheten til AMM-systemet. Aidon tilbyr tilkoblingsteknologier for ulike behov og forhold, og de kan kombineres for å levere den beste løsningen for kunden. Tilkoblingen kan også leveres  som en tjeneste fra oss.

Flere faktorer påvirker valget av tilkoblingsløsning

Det er flere faktorer som påvirker valget av den best egnede tilkoblingsløsningen. Disse inkluderer:

  • Mengde og tetthet av målepunkt
  • Geografisk topologi
  • Teknologiske og operasjonelle krav, som datamengden og behovet for datatilgjengelighet i sanntid
  • Tilgjengelighet av egnede IoT-nettverk og dets kapasitet
  • Startinvesteringer og livssykluskostnader
  • Tidsplan for utrulling og overgangsfase inn i den nye løsningen
  • Riktig tilkoblingsteknologi på rett sted

Behovene for innsamlingsnett varierer fra bedrift til bedrift. Innenfor samme distribusjonsområde kan det være områder med svært ulik forbruksprofil, befolkning og geografi. Derfor vil en kombinasjon av ulike teknologier til en hybridløsning kunne utnytte  de teknologiske fordelene i ulike deler av  innsamlingsnettet.

Aidons tilkoblingstilbud er basert på to alternativer for tilkoblingsteknologi som kan kombineres i en hybridløsning:

Radiobasert RF Mesh-nettverk – for by- og forstadsområder

Målernes kommunikasjonsmodul bruker hverandre til å bygge maske-nettverk som omdirigerer automatisk ved feil på en enkeltforbindelse. I denne løsningen overfører slaveenhetene data via andre enheter eller direkte til masterenheten. Masterenheter bruker 2G/4G-tilkobling for å kommunisere med innsamlingssystemet (HES). Alternativt kan verktøyets egen ethernet-tilkobling brukes. RF-løsningen er spesielt egnet for by- og forstadsområder der målepunktene er nærme nok hverandre til å skape et maskenettverk.

Point-to-Point (P2P) – for fjerntliggende steder og industri

I punkt-til-punkt-løsningen er måleenhetene i direkte tilknytning til head-end-systemet via LTE-M/NB-IoT-nettverk, ved bruk av eget IoT-abonnement. Med tanke på tilgjengelighet, kapasitet og kostnad er denne løsningen best egnet for målere som er langt fra hverandre, og til målepunkter med høyt forbruk, som industrikunder.

Aidon hjelper kundene med å utforme den beste løsningen for hvert formål. Dette sikrer fleksibilitet og skalerbarhet av tilkoblingen under installasjoner og gjennom hele systemets livssyklus, for eksempel i tilfelle den overførte datamengden øker eller operatørtjenester utvikles.

Fleksibel tjenestepakke

For kunder som foretrekker tilkobling som en totaltjeneste til fast pris, er alternativet Aidons Connectivity as a Service-tilbud. I denne tjenesten er Aidon ansvarlig for tilkoblingen mellom enhetene og systemet i henhold til avtalt servicenivå. Tjenesten inkluderer valg av den best egnede IoT-operatørtjenesten med dataabonnement, samt en tjenesteavtale med valgt operatør, levert av Aidon. Aidons teknologiekspertise er tilgjengelig for kunden som en del av tjenesten. Takket være dette trenger ikke kunden å bruke sine egne ressurser på å administrere, overvåke og vedlikeholde mobiltilkobling for AMI.

eSIM for garantert servicenivå gjennom hele livssyklusen

I tillegg kan kunden dra nytte av vår eSIM-tjeneste, som garanterer en pålitelig, fleksibel og operatøruavhengig IoT-tilkobling gjennom hele systemets livssyklus. Enheter utstyrt med en eSIM-løsning kan automatisk eller på en kontrollert måte overføres til en annen operatørs tjeneste for å sikre for eksempel nødvendig tjenestenivå eller konkurransedyktige priser.