Reflektioner 17.03.2021

Tomi Kyllönen, Director, SW & Services: En ny generations AMM är mer flexibel, effektivare och användarvänlig

Extremt väder! Strömbrist! Denial-of-service attacks!

Att hålla energisystemet – och samhället i stort – på rätt spår verkar kräva en ständigt ökad förmåga att reagera snabbt och dagligen vidta åtgärder. För att hålla dig uppdaterad behöver du mer realtidsinformation och noggrannare data så att verksamheten kan automatiseras och bli mer effektiv. Samtidigt ger den tekniska utvecklingen hela tiden nya möjligheter för åtkomst, överföring och lagring av information.

Vilken inverkan kommer denna pågående förändring att ha på energimätning, och i ännu större utsträckning på hela distributionskedjan? Jag har identifierat sex områden som skulle kunna kallas trender, fenomen eller drivkrafter. Här delar jag med mig av mina tankar om vilka möjligheter de erbjuder och hur de skulle kunna tillämpas i din verksamhet.

1. AMM är IoT

AMM-system har länge legat i framkant inom industriella IoT-lösningar (Internet of Things), även om de inte alltid har uppfattats som sådana. Trots att systemen traditionellt har liknat industriell automatisering, med siloliknande lösningar och specifikt utvald teknologi, har IoT-idén med ett utbrett sensornätverk med kontrollmöjlighet via informationssystem hela tiden varit grunden för AMM. Det finns få andra liknande industriella lösningar som redan har miljontals sensorer ute i fält och som ger betydande ekonomiska fördelar. Det är inte troligt att mätare än på ett tag kommer att anslutas direkt till internet; men med IoT-andan kommer standardinternetteknik att väljas framför särskilda lösningar för AMR. Detta ser vi redan i kommunikationsprotokollen såväl som i säkerhets- och informationssystemslösningar som redan är byggda med standardkomponenter på internet.

Elnätsbolag kan dra nytta av standardlösningar; de ger fler möjliga lösningar och garanterar den tekniska kontinuiteten. Internet kommer sannolikt inte att försvinna i första taget. Kännetecknande för IoT-lösningar är också automatiska kontrollfunktioner i själva enheterna, de så kallade edge-applikationerna, som möjliggörs tack vare enheternas ökade prestanda. Denna utveckling syns tydligt i mätningen.

2. Kraften finns i molnet

Idén att använda molntjänster inom mätområdet har inledningsvis gått trögt. Säkerhet är ett särskilt problem. Samtidigt finns det mycket att hämta i de effektiva och flexibla möjligheterna med molnplattformen, särskilt när det gäller databehandling.

Valet behöver dock inte vara svartvitt, och lösningar kan implementeras i en hybridmodell. Det går att ha kritisk information och kontroller som är tydligt åtskilda och hanteras av säkra kommunikationslösningar, samtidigt som molntjänster utnyttjas för att underlätta behandlingen av stora datamängder. Eftersom mätdata ökar i framtiden kommer tjänsterna att vara skalbara och flexibla. Många av de system som används av elnätsbolag finns redan idag som SaaS-versioner i syfte att möjliggöra de fördelar som nämns ovan.

Det är också värt att låta tjänsteleverantörerna, som sköter sina egna servrar, konkurrera med de ledande molntjänstleverantörerna när det gäller både process- och datasäkerhetsfunktioner samt den fysiska säkerheten för datacenter.

3. Verktyg efter behov

Traditionellt har AMM-lösningar med sina verktyg och system varit ganska tunga och dyra giganter som erbjuder ett brett spektrum av funktioner, varav endast en liten del används. Ändå betalar användarna för hela paketet.

På samma sätt som internetteknik blir grunden för systemen, så kommer standardprogramvara och applikationer att ersätta tung, skräddarsydd programvara som kraftfulla verktyg för användarna. Tänk när det går att generera en ny rapport med bara ett klick i PowerBI, Qlik eller ett liknande visualiseringsverktyg och när vidareutvecklingen sköts av användaren själv!

Eftersom behoven hos olika aktörer skiljer sig åt är det svårt att skräddarsy en lösning som är perfekt för varje behov. Därför bör man kunna välja själv. Verktygen som används måste också ha modulär funktion så att kunderna kan välja vad de ska använda och därmed vad de ska betala för.

4. Streaming på jobbet

Även om mätning i automatiserade system är en kontinuerlig och löpande aktivitet, används fortfarande mätdata huvudsakligen ”batchvis”, då insamling och bearbetning sker relativt sällan. Med de ovannämnda internet- och molnteknikerna är det helt naturligt att informationen överförs i ett kontinuerligt, nästan realtidsflöde. Gränssnitten och kommunikationssystemen är inställda för överföring och omedelbar bearbetning av stora datamängder, vilket skapar en realtidsvy av exempelvis tillståndet för ett lågspänningsnät. Informationen som produceras av mätaren visas i användarens favoritverktyg som en kontinuerlig dataström som överförs via moderna strömningsgränssnitt. Detta underlättar beslutsfattandet och hanteringen i det dagliga arbetet.

Det är dock inte alltid smart att trycka all rådata från mätaren till informationssystemet. Med de ovannämnda edge-applikationerna kan mätaren utföra observationsbaserade operationer automatiskt, till exempel baserat på en algoritm som skapas med hjälp av maskininlärning. Alternativt sänder mätaren endast ett paket som innehåller värdefull information, komprimerad av algoritmen.

5. Informationssäkerhet är ett dagligt jobb – inte en engångshändelse

Säkerhetshot talas ofta om som en stor utmaning för framtiden. Detta är fel. Säkerhetsfrågor finns i vårt dagliga arbete, i nästan allt vi gör – eller vad vi inte gör. Säkerhet kan inte outsourcas och är inte en fråga som diskuteras i samband med budgetering eller i en årlig kvalitetsgranskning. Informationssäkerhet är en helhetsutmaning som bör beaktas i alla processer och de resurser som krävs för att skapa trygghet måste avsättas. Naturligtvis är det bra att använda experter här, men det yttersta ansvaret är alltid ditt.

Myndigheterna är aktiva i informationssäkerhetsfrågor och alltmer ansvar läggs på marknadens aktörer. Det är vår gemensamma uppgift att möta utmaningen med lösningar som uppfyller dessa krav och går ännu längre i implementeringen av informationssäkerhet. Vi vill göra det på ett målmedvetet och pragmatiskt sätt, som samtidigt möjliggör ett smidigt dagligt arbete

6. Hållbar utveckling – vad lämnar du åt dina barnbarn?

Hållbarhet står nu högst på agendan för all verksamhet. Även om guld och gröna skogar målas upp har inte alla kommit så långt ännu. I slutändan är dock konceptet enkelt: frågan är i vilket tillstånd vi lämnar denna planet till framtida generationer.

Liksom för säkerhetsfrågor är detta inte något som vi bara ägnar oss åt på strategidagar, utan något som följer med i alla våra val, inklusive vilken typ av lösningar och vilka driftmodeller vi kommer att använda i framtiden. Jag vågar argumentera för att styrning av verksamheten i en hållbar riktning, till exempel genom att använda ny teknik och intelligenta lösningar, också leder till ekonomiska besparingar – inte extra kostnader, vilket många ofta tror. Samtidigt som du gör hållbara och affärsmässiga val bygger det också en förtroendegrund för kommande generationerna som om några år kommer att vara dina kunder och anställda – men bara om dina handlingar överensstämmer med deras värderingar.