Reflektioner 09.12.2020

Tommi Blomberg, CEO, Aidon Oy: Nya driftsmodeller för en marknad i förändring

Aidons nya tjänstekoncept kombinerar system för smart elmätning med kraften i molnets tjänster. Tanken är att eldistributörerna ska få det system som krävs för effektiv drift av framtidens elnät. Det är ett elnät som ska leva upp till helt andra behov än dagens.

Många etablerade arbetssätt inom energidistribution är i förändring. Flera av decenniets megatrender har blivit självklara delar av vårt vardagsliv, och det ställer nya krav på eldistributionen.

Utöver de traditionella förväntningarna på tillförlitlighet och kostnadseffektivitet finns nu nya förväntningar. Dagens och framtidens val kommer att styras av krav på hållbar utveckling, minskad klimatpåverkan, möjligheter till lokal ren energiproduktion och höga krav på informationssäkerhet. Det gäller på alla plan i samhället.

Effektivitet och hållbarhet eftersträvas i nya driftsmodeller, till exempel genom intelligenta plattformar. När dessa intelligenta plattformar kombineras med din kärnverksamhet till en integrerad enhet får vi tydliga fördelar vad gäller såväl kostnad som effektivitet och miljö.

Nätföretagens behov och molnets möjligheter

Så här ser grundidén ut för Aidons koncept: De avancerade teknologiska lösningar som Aidon utvecklat för nätföretagens behov kombineras med de cloud-baserade plattformarnas överlägsna kapacitet, skalbarhet och säkerhet.

Aidon har de senaste åren investerat stort i utvecklingen av sitt nya koncept Digital Service Providing. Vi är nu redo att erbjuda våra kunder en helt ny uppsättning tjänster inom smart mätning, analys och förvaltning som ger bättre utnyttjande av data genom effektiv dataöverföring. Vi har skapat en plattform där vi tillsammans med våra kunder och utvecklingspartners kan utveckla helt nya tillämpningar eller bättre utnyttja färdiga lösningar. Samtidigt har vi tagit ett stort steg i utvecklingen av mätarna, speciellt i noggrannheten hos diagnosdata och användbarheten av data i elnätsbolagets processer.

Styrkan i Digital Service Providing ligger i automatiserade, säkra och noga övervakade processer. Aidons unika helhetslösning – från smarta mätare till affärssystem – skapar många möjligheter, till exempel inom identifiering av händelser som uppstår i nätverk, övervakning och kontroll av nätbelastning och planering av nätinvesteringar. Modellen med en helhetslösning öppnar även möjligheter för innovativ gemensam utveckling.

Nästa generations mätsystem

När våra kunder överväger lösningar för nästa generations mätsystem kan de nu göra ett val som optimerar investeringen i mätinfrastruktur, lösningar för telekommunikation och IT-miljö, och samtidigt ger tillgång till globala aktörers världsledande molnteknologier. Allt genom en välkänd lokal tjänsteleverantör som är expert inom sin bransch.

Samtidigt erbjuder vi våra kunder en kontinuerligt uppdaterad säker systemmiljö och databehandling som följer branschens mest krävande standarder. I framtiden har vi som mål att även erbjuda effektiv och direkt integration av mätdata och en kanal till nationella data-hubbar – Meter to Hub-tjänster (M2H).

En ny era har börjat, för en ny generation tjänster.