Aidon makes sense – Brändimme tarina

Kun Aidon aloitti toimintansa vuonna 2004, perustajamme ennakoivat energiainfrastruktuurin muuttuvan merkittävästi tulevina vuosina. Tämä muutos tarkoittaisi uusiutuvan energian osuuden merkittävää kasvua, parempaa energiatehokkuutta ja sähkönjakelun luotettavuuden kehittämistä. Ennakko-odotukset toteutuvat, ja energiamarkkinoiden muutosvauhti on nyt kovempi kuin koskaan ennen. Tartuimme tuolloin haasteeseen ja aloimme suunnitella sellaisia energianmittauksen ratkaisuja, jotka edistäisivät uudenlaisen energiajärjestelmän – älyverkon – toteutumista.

Pyrimme olemaan jatkuvasti kehityksen edelläkävijä toimimalla tiiviissä yhteistyössä sellaisten jakeluverkonhaltijoiden kanssa, jotka katsovat rohkeasti tulevaisuuteen ja joilla on kunnianhimoiset tavoitteet älyverkon kehittämiseen. Pyrimme aina luomaan asiakkaidemme kanssa yhteisen vision heille parhaiten sopivasta ratkaisusta, jonka suorituskyky ja mukautuvuus tulevaisuuden tarpeisiin vastaa heidän tavoitteitaan. Toimintatapamme on tehnyt meistä toimialamme johtavan innovaattorin, joka tuottaa asiakkaidemme moninaisiin toimintaympäristöihin sopivia järkeviä ratkaisuja. Brändilupauksemme on ‘Makes sense’.

Brändi-ilmeemme kuvastaa pohjoismaista identiteettiämme: se on raikas ja selkeä, moderni ja dynaaminen. Brändikuviemme värien ja sävyjen vaihtelu vuorokauden 24 tunnin aikana kuvaa muutosta ja ajan kulumista. Kuvat ilmentävät sähkön jatkuvaa läsnäoloa kaikkialla, missä ihmiset elävät elämäänsä ja luottavat varmaan ja vakaaseen energiahuoltoon. Aidonin edistykselliset älyverkko- ja mittausratkaisut ovat osa kestävää ja reaaliaikasta yhteiskuntaa, joka toimii luotettavasti kaikkina hetkinä ympäri vuoden.

Brändikuvamme näkymät esittävät asiakkaidemme todellisia toimintaympäristöjä­­. Kaikki kuvat on otettu paikoista, joissa on käytössä Aidonin ratkaisut.