Investorer

Aidons hovedeier er det nordiske investeringsfondet Alder, som kjøpte en majoritetsandel i Aidon i 2013. Andre eiere er 2VK Invest, Finnish Industry Fund Ltd og nøkkelpersonell i Aidon.

Alder er et nordisk investeringsfond som tar sikte på å skape gode muligheter for bærekraftige teknologibedrifter til å akselerere vekst og strategisk utvikling. Alle virksomhetene deres bidrar til bærekraftsfordeler. Gjennom Alders rolle som aktiv eier tilfører de kompetanse og kapital, sammen med et bredt nettverk av industrifolk og eksperter som styrker styrene og gir strategiske råd. Les mer hos Alder.

«Aidon har gjort konseptet «smart nett» til virkelighet innen Nordens lavspentnettverk. Som teknologileder har Aidon brukt ny kommunikasjonsteknologi og innovativ programvare for å lage et omfattende system for avlesing, overvåking og kontroll av nettverkene, til stor fordel for både netteiere og sluttkunder.»»

Dag Broman, Partner ved Alder