Tavoitteemme & Strategiamme

Vastuullisuus ohjaa vahvasti yritysstrategiaamme

Toimitamme vihreämmän ja älykkäämmän sähköverkon mahdollistavaa teknologiaa. Kestävä kehitys ohjaa vahvasti yritysstrategiaamme.

Aidonin pitkän aikavälin kestävän kehityksen tavoite on tulla ilmastoneutraaliksi yritykseksi, jonka kasvihuonekaasupäästöt ovat netto-nolla-tasolla vuoteen 2030 mennessä.

Kestävän kehityksen strategiamme rakentuu kahdeksasta eri osa-alueesta ja niitä ohjaavista periaatteista.

Tulevaisuuden kestävien ratkaisujen luotettu osaaja

Asiakkaidemme liiketoimintaa ymmärtämällä kykenemme luomaan siihen lisäarvoa innovaatioilla, jotka edistävät kestävää kehitystä.

Kumppanuudet, teollinen yhteistyö ja yhteistyö tiedemaailman kanssa

Valitsemme kumppaneiksemme sellaisia toimijoita, jotka jakavat näkemyksemme kestävistä ratkaisuista, tuovat ratkaisuihimme lisäarvoa ja ovat sitoutuneet pitkäaikaiseen yhteistyöhön.

Energia ja kuljetukset

Pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeämme parantamalla toimintamme energia- ja logistiikkatehokkuutta.

Jatkuva innovointi ja kehitys

Noudatamme toiminnassamme periaatteita, jotka edistävät vastuullista materiaalin ja energian käyttöä, minimoivat jätteen ja päästöjen määrän sekä varmistavat tuotteidemme elinkaaren aikaisen turvallisuuden.

Koko arvoketjun kattava liiketoiminnan eettisyys ja due diligence

Avoimella vuoropuhelulla sidosryhmiemme kanssa varmistamme eettisten vaatimusten mukaisen toiminnan.

Henkilöstön sitoutuminen ja kehittäminen

Ylläpidämme ja kehitämme henkilöstömme osaamista strategiamme mukaisesti.

Asiakastyytyväisyys

Vaalimme pitkäaikaisia asiakassuhteita jatkuvassa vuorovaikutuksessa asiakkaidemme kanssa. Toteutamme vuosittain asiakastyytyväisyyttä mittaavan ja kehittävän kyselytutkimuksen.

Taloudellinen suorituskyky ja kasvu

Pyrimme harjoittamaan kannattavaa liiketoimintaa sekä säilyttämään ja vahvistamaan asemaamme alamme edelläkävijänä valituilla markkinoilla.