Nyheter 03.10.2023

LSW Netz startar ett pilotprojekt med Aidon

Den tyska distributionssystemoperatören LSW Net och Aidon startar ett gemensamt pilotprojekt för mätning och övervakning av transformatorstationer för lågspänning.

Syftet med pilotprojektet är att samla information om elkvaliteten i lågspänningsnät. Samtidigt övervakas systemets status med hjälp av sensordata så att eventuella avvikelser snabbt kan rapporteras.

LSW Netz i Wolfsburg har sammanlagt 200 000 elmätpunkter i sitt nät. I de stora bilindustriernas hemstad går utvecklingen av elektrifieringen snabbt, inklusive solkraft, värmepumpar och elfordon. Därför finns det ett stort behov av hantering av distributionsnätet i realtid.

Dessutom skapar både naturliga och mänskliga faktorer som extremväder och vandalisering ett behov av att få information i realtid om händelser vid transformatorstationerna.

Med hjälp av Aidons lösning tar LSW Netz första steget mot förbättrad kunskap om distributionsnätet. Den kostnadseffektiva och snabbimplementerade Aidon Trafo-lösningen ger värdefulla insikter för både omedelbara och förebyggande åtgärder, vilket bidrar till att säkerställa tillförlitlig energidistribution.

Informationen som samlas in visualiseras i Aidon One-appen för hantering av fältarbete. Aidon One visar avvikelser som statuslarm på en karta i realtid.