Toimintatapamme

Sovitut toimintatavat ohjaavat työtämme. Toimintatapojemme määrittelyssä noudatamme YK:n Global Compactin periaatteita, pääomistajamme Alderin asettamia painopistealueita, OECD:n ohjeistusta monikansallisille yrityksille, YK:n liiketoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia pääperiaatteita sekä muita ohjeita ja normeja.