Om os

Aidon – smart energilivsstil

Aidon er den førende leverandør i Norden af innovative løsninger til fjernaflæste elmålere, indsamling af målerdata og understøttelse af det intellingente elnet. Med vores innovationer støtter vi vores kunder i deres energitransformation hen imod et CO2 neutralt energisystem.

En væsentlig udfordring ved energitransformationen er den stigende distribuerede produktion af vedvarende energi. Vi er samtidig nødt til at indstille brugen af fossile brændstoffer som en energikilde, hvilket betyder, at elforbruget stiger hastigt, en fordobling frem mod 2030

Afbalancering af forskellige, varierende produktionskilder med det stigende behov for elektricitet kræver ny indsigt og ny fleksibilitet fra energidistributionsnettet.

Vi leverer denne indsigt til vores kunder ved at udnytte nye teknologier til at indsamle detaljerede sensordata fra intelligente elmålere og enheder samt anvende avanceret analyse og intelligens. Vi hjælper vores kunder med at digitalisere deres processer og højne effektiviteten i netoperationer.

I dag er Aidons udstyr og de tilknyttede softwaresystemløsninger afgørende for at skabe et mere pålideligt net og fremme energieffektivitet for mere end 135 operatører af distributionsnet i Norden.

Read more about us on our global website (in English) »