Älykkäät energia­palvelulaitteet

Aidonin 6000- ja 7000-sarjan energiapalvelulaitteissa (Energy Service Device, ESD) yhdistyy mittari, tietoliikenneratkaisu, monipuoliset sensorit ja rajapinnat sekä tehokas suorituskyky. Luotettava laitealusta on suunniteltu pohjoismaisten jakeluverkkoyhtiöiden vaatimuksiin ja vaativiin olosuhteisiin. Molemmat laitesukupolvet ovat AMR 2.0-vaatimusten mukaisia. Kentällä olevat 6000-sarjan laitteet ovat päivitettävissä varttimittareiksi tai täysin AMR 2.0-yhteensopiviksi.

Etuina helppous ja joustavuus

Laite on muotoilultaan selkeä, mekaniikaltaan kestävä ja se on helppo asentaa. Etäpäivitettävyys mahdollistaa uusien sovellusten käyttöönoton ja uusien toiminnallisuuksien aktivoinnin laitteen elinkaaren aikana.

7000-sarjan innovatiiviset ominaisuudet

Uudet 7000-sarjan laitteet on suunniteltu suoraan Suomen AMR 2.0-vaatimusten mukaisiksi (uusi etämittauslaitteisto). Laitteissa on lisäksi tuki vaihekohtaiselle energian rekisteröinnille ja High Speed Data Collection (HSDC) -rajapinta, joka tarjoaa äärimmäisen tarkan näytteenottokyvykkyyden. Se mahdollistaa monipuoliset ja reaaliaikaiset ohjaukset sekä diagnostiikkaa hyödyntävät sovellukset.

Modulaarisuus

Energiapalvelulaite koostuu sähkömittarista ja järjestelmämoduulista. Järjestelmämoduuli huolehtii energiapalvelulaitteen tiedonsiirrosta ja moduulin tyyppi valitaan käytettävän tietoliikenneyhteyden mukaan. Järjestelmämoduuli on eriytetty mittarista, mikä mahdollistaa tietoliikenneratkaisun vaihdon tarpeen mukaan ratkaisun elinkaaren aikana mittaria vaihtamatta.

Toiminnallisuus

Mittarin tehtävä on mitata energiankulutusta ja tuottaa siihen perustuvaa tietoa määritellyin, esimerkiksi 15 tai 60 minuutin aikavälein. Järjestelmämoduuli kontrolloi mittaria ja mahdollistaa aikaleimattujen rekisteriarvojen välittämisen, kuormien valvonnan, sähköenergian laadun tarkkailun, sähkökatkojen ja vikainformaation rekisteröinnin sekä ulkopuolisten tilatietojen luennan.

HAN-rajapinta

Energiapalvelulaitteen HAN-rajapinta tarjoaa lähes reaaliaikaista tietoa energiankäytöstä. HAN-rajapinnan teknisen kuvauksen löydät täältä: Aidon HAN RJ12-rajapinnan kuvaus

Jos talouteesi on asennettu Aidonin energiapalvelulaite ja haluat tietoa HAN-rajapinnan käyttöönotosta, ota yhteyttä jakeluverkkoyhtiöösi.

Aidonin 6000-sarjan energia­palvelu­laitteet

Aidonin 7000-sarjan energia­palvelu­laitteet