Bæredygtighed

Bæredygtighed er en central del af Aidons virksomhed

Aidon har en stærk forpligtelse til at bidrage til en bæredygtig udvikling blandt vores kunder og i samfundet som helhed.

Vores løsninger er udviklet med henblik på at understøtte omstillingen af energisystemet samt skabe værdi for vores kunder og forbrugere. Derfor udgør bæredygtighed en central del i hele vores forretning.

For os omfatter virksomhedens bæredygtighed miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige forhold. Dette er indfanget i sloganet: “Enabling Smart Energy Lifestyles”.

 

Certifikater

Aidon har fire ISO-certifikater. Vi fokuserer på løbende forbedringer af vores driftssystem.

Kvalitetsstyringssystemet, ISO 9001:2015-standarden (se certifikat)

Styringssystemet for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen (OH&S), ISO 45001:2018-standarden (se certifikat)

Miljøstyringssystemet, ISO 14001:2015-standarden (se certifikat)

Informationssikkerhedssystemet og den tilhørende praksis, ISO/IEC 27001:2013-standarden (se certifikat)