Asiantuntija­palvelut

Asiantuntijapalvelumme ovat asiakkaidemme tukena tuotteidemme käytössä ja ylläpidossa sekä ongelmanratkaisussa koko niiden elinkaaren ajan.

Service Desk palvelee asiakkaitamme päivittäisissä kysymyksissä ja ongelmanratkaisussa. Aidonin tuotteiden ja ratkaisujen sekä asiakkaiden erilaisten järjestelmäympäristöjen vahvan tuntemuksen ansiosta Service Desk pystyy tarjoamaan asiantuntija-apua ja tehokasta tukea asiakaspalvelusopimuksen mukaisesti.

Koulutukset varmistavat asiakkaille ratkaisujemme käyttöön ja ylläpitoon tarvittavan osaamisen. Koulutustarjontamme sisältää sekä järjestelmiin että laitteisiin keskittyviä, kaikille asiakkaille avoimia Aidonin järjestämiä koulutuksia sekä asiakaskohtaisia, tarvittaessa räätälöityjä koulutuksia.

Projektinhallinta- ja konsultaatiopalvelut tuovat kokeneiden ammattilaistemme asiantuntemuksen asiakkaidemme käyttöön yhteisesti sovittavalla tavalla ja laajuudella. Palvelut ovat käytettävissä niin laajamittaisiin järjestelmän roll-out- ja käyttöönottoprojekteihin, pienempiin päivitys- tai integraatioprojekteihin kuin myös erityisosaamista vaativiin toimeksiantoihin.