Näkökulmia 20.08.2021

Aidonin vastuullisuusraportti 2020 julkaistu: Vastuullisuus­paradigma

Hallitustenvälinen ilmastopaneeli IPCC julkaisi äskettäin kuudennen ilmastonmuutosraporttinsa ensimmäisen osan. Se keskittyy tieteelliseen tietoon ihmisten toimien vaikutuksesta ilmastonmuutokseen.

Pidän selvänä, että raportin tieto on hyväksyttävä paradigmaksi, jonka mukaan meidän on toimittava. Keskustelu yksityiskohdista kuten ilmastonmuutoksen laajuudesta, yksittäisistä muutoksen aiheuttajista tai eri valtioiden vaikutusmahdollisuuksista on kiinnostavaa, mutta toissijaista. Olennaista on, että jos mitään ei tehdä, seuraukset ovat vakavia.

Onkin tärkeätä, että yritykset tekevät konkreettisia toimia vastuullisemman yhteiskunnan puolesta. Me Aidonilla keskitymme tarjoamaan teknologioiltaan markkinoiden edistyksellisimpiä tuotteita ja myös tuomaan uusia mahdollisuuksia näiden teknisten edistysaskeleiden hyödyntämiseen. Esimerkiksi erilaisten sähköverkon ilmiöiden mittaaminen voi osaltaan auttaa löytämään ratkaisuja vastuullisuushaasteisiin.

Digitalisaatio ja datan hyödyntäminen ovat ratkaisevia tekijöitä, joilla mahdollistetaan puhtaan energiantuotannon, sähköautojen laajamittaisen käyttöönoton sekä sähkön kulutuksen ja tuotannon tehokkaan tasapainottamisen saumaton yhteistoiminta.

Hyvät uutiset: ihmisten tähänastiset pyrkimykset vaikuttaa ilmastonmuutokseen, innovaatioiden ja muiden keinojen avulla, ovat olleet vasta pintaraapaisuja. Ilmastoystävällisiä ratkaisuja etsimällä ja kukin osaltamme käyttöönottamalla meillä on mahdollisuus estää kaikkein vakavimmat seuraukset.

Tommi Blomberg
CEO, Aidon Oy

Lue panoksestamme ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja muihin vastuullisuuskysymyksiin:
Aidon Sustainability Report 2020.