Refleksjoner 20.08.2021

Aidons bærekraftsrapport 2020 publisert: Bærekrafts­paradigmet

FNs Klimapanel (IPCC) publiserte nylig første del av den sjette hovedrapporten om klimaendringer. Denne setter søkelys på vitenskapelig informasjon som gjelder menneskers innvirkning på klimaendringene.

Etter mitt syn er det klart at vi står overfor et paradigmeskifte og må handle deretter. Nyansene av hvor mye klimaet endrer seg, hva de enkelte årsakene til endringen er, eller hvor mye en enkelt nasjon kan påvirke endringen, skaper mye interessant debatt. Dette er imidlertid sekundært. Det viktigste er at hvis ingenting blir gjort, er konsekvensene alvorlige.

Derfor er det avgjørende at selskaper igangsetter konkrete tiltak som fører til et bærekraftig samfunn. I Aidon fokuserer vi på å tilby avanserte teknologiprodukter til markedet, men også tilrettelegge for utnyttelse av de teknologiske fordelene produktene tilbyr. For eksempel kan vi foreta avanserte målinger av ulike fenomener i strømnettet og derigjennom bidra til å finne løsninger på bærekraftsutfordringen.

Digitalisering og bruk av data gir et vesentlig bidrag til å kunne foreta lokal grønn energiproduksjon, elektrifisering av bil og transport, og samtidig opprettholde en effektiv balansering av energiforbruk og produksjon.

De gode nyhetene er at vi samlet sett har mye å gå på når det gjelder nye og innovative muligheter for å påvirke klimaendringene. Hvis vi alle gjør vårt beste for å ta i bruk klimavennlige løsninger, har vi gode muligheter til å begrense de alvorligste konsekvensene av klimaendringer.

Tommi Blomberg
CEO, Aidon Oy

Les Aidons bærekraftsrapport 2020 som handler om vårt bidrag til forebygging av klimaendringer og andre aspekter av bærekraft.