Näkökulmia 03.05.2021

Aidon on älykkäiden ja ympäristö­ystävällisten sähköverkko­innovaatioiden edelläkävijä

Pohjoismaissa toimiva Aidon tuottaa tekniikkaa ja palveluja älykkäitä sähköverkkoja ja sähkönmittausta varten ja edistää kestävää, ympäristöystävällistä yhteiskuntakehitystä.

– Haluamme olla etulinjassa määrittämässä tulevaisuuden älykkäiden sähköverkkojen standardeja. Haluamme myös yhdessä asiakkaidemme, jakeluverkkoyhtiöiden kanssa edistää resurssitehokkaampaa ja ympäristöystävällisempää energiajärjestelmää, sanoo Aidonin toimitusjohtaja Tommi Blomberg.

Aidon on toimittanut yli 3 miljoonaa älymittaria yli 120 sähkön jakeluverkkoyhtiölle Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Yhtiö on markkinoiden johtava innovaattori.

– Tuemme ja nopeutamme asiakkaidemme siirtymistä sellaisiin ratkaisuihin, jotka uusien teknologioiden avulla mahdollistavat tehokkaammat prosessit ja edistävät kestävää kehitystä. Tuotekehityksemme tuottaa innovaatioita, joista on asiakkaillemme mitattavaa käytännön hyötyä ja jotka täyttävät ja ylittävät lainsäädännön minimivaatimukset. Meillä on vahva fokus asiakasarvon tuottamiseen, sanoo Aidonin Suomen liiketoimintayksikön johtaja Petteri Heinänen.

Painopisteenä ympäristöystävällinen teknologia

Aidon Oy Tommi Blomberg

Ympäristönäkökohdat ovat määrittäneet Aidonin toimintaa sen perustamisesta (2004) lähtien.

– Olemme keskittyneet alusta saakka ympäristöystävälliseen teknologiaan. Jo ensimmäiset etäluettavat ja etäpäivitettävät mittarit vähensivät asentajien ja sähköverkon ylläpitäjien ajokilometrit murto-osaan aiemmasta.

Meillä on vahva fokus
asiakasarvon tuottamiseen.

Kun pohjoismaisesta Alder-sijoitusrahastosta tuli vuonna 2013 Aidonin pääomistaja, nousivat ympäristönäkökohdat entistä vahvemmin toimintaamme ohjaavaksi tekijäksi, sanoo Blomberg.

Alderin päämääränä on edistää kestäviä ratkaisuja tarjoavien teknologiayritysten kasvua.

Aidonin tavoitteena on nyt vahvistaa profiiliaan ESG-sijoituksena (ESG: ympäristö- ja yhteiskuntavastuu sekä hyvä hallintotapa). EU:n taksonomia eli  kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmä toimii kannustimena. Aidonilla on kunnianhimoiset kestävän kehityksen tavoitteet ja se kokee tehtäväkseen edistää sellaisia asioita, joilla on positiivinen vaikutus ympäristöön.

– Vastuu ympäristöstä ja ihmisistä on toimintamme perusta, ja edellytämme tietysti, että koko tuotantoketjumme toimittajineen ja alihankkijoineen täyttää ESG-vaatimukset, Tommi Blomberg toteaa.

Energiansäästöä, vakautta ja puhtaasti tuotettua sähköä

Aidon on viime vuosina investoinut merkittävästi verkkoyhtiöiden digitaalisten ratkaisujen kehittämiseen. Älykkäät sähkömittarit tuottavat ja keräävät tietoja, jotka yhdistetään verkonhallintaohjelmistoihin ja pilvipohjaisiin energianhallinta-alustoihin.

– Aidonin teknologia mahdollistaa sähköverkon kuormituksen ennakoivan tarkkailun ja jakeluverkon aktiivisen hallinnan. Tämä helpottaa verkkoinvestointien suunnittelua, Petteri Heinänen sanoo.

Aidon haluaa osaltaan olla ratkaisemassa sähkömarkkinoiden suurinta haastetta, joka on sähköntuotannon ja -kulutuksen tasapainottaminen. Kun uusiutuvat, tuotannoltaan epätasaiset energiamuodot kuten tuuli- ja aurinkovoima yleistyvät tulevaisuudessa, muuttuvat järjestelmän vakautta ylläpitävät ratkaisut entistä tärkeämmiksi.

Vastuu ympäristöstä ja ihmisistä
on toimintamme perusta.
Edellytämme, että koko tuotantoketjumme
täyttää ESG-vaatimukset.

– Digitaaliset työkalumme edistävät nopeita ja oikea-aikaisia päätöksiä mahdollistaen ympäristöystävällisen, paikallisen sähköntuotannon sekä saatavilla olevan energian tehokkaamman käytön, sanoo Petteri Heinänen.

Kohti kotien kysyntäjoustoa

Älykkäillä digitaalisilla ratkaisuilla, esimerkiksi kysyntäjoustolla, pyritään tasaamaan kulutuspiikkejä. Kysyntäjoustossa on kysymys siitä, että verkkoyhtiö voi asiakkaiden suostumukseen perustuen kytkeä sähkömittarin kautta etäyhteydellä pois esimerkiksi lämminvesivaraajan tai muita sellaisia laitteita, joiden toiminta ei ole tarkasti aikaan sidottua. Isossa mittakaavassa tällä on mahdollista vaikuttaa sähkön riittävyyteen ja vähentää kulutushuippujen aikana verkkoon syötettävän suuripäästöisen tuontisähkön määrää. Työministeriön tutkimuksen mukaan esimerkiksi Suomen pientalojen säästöpotentiaali on yhteensä 1800 megawattia vuodessa.

Suomen toiseksi suurin sähköverkkoyhtiö Elenia toteutti noin 80 omakotitalouden kanssa kysyntäjouston pilottihankkeen, jossa käytettiin Aidonin toimittamaa tekniikkaa – mittarit, tietoliikenne ja luentajärjestelmä. Sekä Elenia että talonomistajat olivat tyytyväisiä tulokseen. Kulutushuippujen tasaamisesta saavutettu hyöty oli merkittävä, eivätkä asiakkaat kokeneet asumismukavuutensa heikentyneen.

– Maailman ESG-haasteet ovat mittavat, mutta ne luovat suuria mahdollisuuksia kehittyneitä ratkaisuja tarjoaville yrityksille. Yhdessä asiakkaidemme kanssa me Aidonilla haluamme näyttää tietä älykkäämpään ja vihreämpään tulevaisuuteen, Tommi Blomberg kiteyttää.

Artikkeli on julkaistu Suunnannäyttäjät-julkaisussa 1.5.